image

Om oss

Unga Fredsbyggare skapar förutsättningar för unga att ta större plats i Sveriges fredsarbete. Vi möter unga där de är, och utgår ifrån vad de behöver för att kunna vara en resurs i att trygga sina lokala samhällen.

För att unga ska kunna engagera sig i trygghets- och fredsarbete måste vissa grundförutsättningar finnas på plats. Man måste känna sig inkluderad, som en del av samhället, och känna tillit till myndigheter och vuxna för att vilja vara med och bidra till att samhällskontraktet upprätthålls. Man måste även ha tillgång till rätt verktyg och få möjlighet att träffa andra som också vill vara med och skapa och upprätthålla trygghet och fred.

När detta finns på plats måste man ges möjlighet att utöva sitt engagemang och sin kunskap på riktigt. Unga Fredsbyggare finns med i alla dessa steg och erbjuder unga det som behövs för att deras roll i Sveriges fredsarbete ska bli mer betydelsefull.

Lokala Utbildningar
Vi ger utbildningen ”Vi är här” för ungdomsgrupper runt om i landet med fokus på att bygga upp deras självkänsla och möjlighet att vara en resurs vid kris i sitt lokalsamhälle. Det är ett samarbete mellan Fryshuset och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och syftet är att öka ungas resistens mot att dras in i destruktiva sammanhang samtidigt som vi ökar samhällets motståndskraft mot och i kris där unga spelar av avgörande roll.

Nationella Utbildningar
För att kunna gå vidare i sitt samhällsengagemang behövs rätt verktyg. Här erbjuder vi unga utbildning i konfliktlösning och medling för att fördjupa kunskapen och engagemanget för demokrati och fredsbyggande. Vi lär ut konfliktlösningsmetoden Dialogue for Peaceful change (DPC) som utvecklats av internationella experter inom medling och konflikthantering på fredscentret Corrymeela i Nordirland. Erfarenheten från det långa inbördeskriget lade grunden för denna metod som vi använder inom alla steg av Unga Fredsbyggare.

Utbildningen i DPC ökar förståelsen för hur konflikter fungerar, både biologiskt och socialt, och hur de hänger ihop med motstånd till förändring och förser unga med nödvändiga verktyg för att kunna hantera och framförallt förebygga konflikter, genom bland annat medlande kommunikation. Målet med Dialogue for Peaceful Change är i förlängningen ett fredligare samhälle, där unga kan leva utan rädslor, polarisering och kränkningar. Att stärka unga som aktörer i sina egna liv och i samhället tror vi är en förutsättning för att lyckas.

Ungdomshubb
När unga byggt upp tillit och fått verktyg för hur man kan arbeta med trygghet och säkerhet måste man få vara med och påverka samhället på riktigt. Vi erbjuder nya kontakter, arenor och möjligheter att påverka andra unga genom politiken, policypåverkan, att själv hålla utbildningar eller leda ungdomsgrupper i någon av Fryshusets över 60 olika verksamheter.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.