image

Vänd oss inte ryggen

Vänd oss inte ryggen - demokratifrämjande insatser för barn, unga, vuxna och yrkesverksamma

Vänd oss inte ryggen är en demokratifrämjande verksamhet som erbjuder aktiviteter och insatser för barn, unga och vuxna. Vi har även utvecklat plattformen ViGörDemokrati.se.

Vi erbjuder insatser och aktiviteter som stärker skyddsfaktorer mot polarisering och antidemokratiska tankemönster. Vi använder oss av sceniska verktyg, podradio och film i kombination med föreläsningar, workshops, filmvisningar och strukturerade samtal.
Läs mer under Våra tjänster.

När vi upplever oss sedda och inkluderade, när både självkänsla och självförtroende stärks, ökar vår vilja och förmåga, att delta och bidra till det gemensamma. Att arbeta inkluderande, relationsskapande och kunskapshöjande är en effektiv vaccination mot polarisering.

Polarisering innebär att grupper och individer i samhället ställs mot varandra – att den egna känslan av misslyckande eller utanförskap, beror på en annan grupps privilegier. Därför arbetar vi med metoder som stärker känslan av sammanhang (KASAM) för både individer och grupper, i syfte att skapa ett starkare vi.

Metoden har utvecklats med stöd av Allmänna Arvsfonden i samarbete med organisationer, myndigheter och skolor.

Kontakt

contact

Maria Bolme

Metod- och utvecklingsansvarig, Nationell projektledare, Verksamhetsansvarig
+46708777418