image

KASAM

KASAM motverkar polarisering. När du upplever dig som en del av en grupp eller ett samhälle ökar din känsla av sammanhang.

Du behöver också få verktyg att göra din röst hörd och skapa ditt eget sammanhang. Vara subjekt i ditt eget liv istället för att uppleva dig avhängig av andras vilja och definition av dig, att vara ett objekt. Att kunna och vilja ta ansvar för sitt liv är egenmakt och ger en känsla av autonomi. När din identitet är i samklang med hur du blir sedd eller definierad av andra stärks din identitet. Identitet innebär att din egen självbild stämmer med andras föreställningar om dig. Tvärtom skaver. Även om andras förväntan uttrycks i positiva ord. ”Du är så lugn och samlad” till någon med ett inre kaos skaver. Autonomi och KASAM hänger ihop.

Att fortbilda sig inom normkritiska perspektiv ökar förståelsen och kunskapen kring identitet och varför det är viktigt att möta människor där de är – med respekt och kunskap för deras situation. När vi blir sedda ökar viljan att ingå i ett sammanhang. Tillit byggs på respekt och autenticitet. Med kunskap ökar vår förmåga att möta med autenticitet. Estetiska processer stärker självkänslan samtidigt som det ger verktyg att uttrycka sig med ord, ljus och bild – uttrycka sig så att andra vill lyssna.

Estetiska processer stärker KASAM

De är en del av vår demokratimetod som också innefattar fortbildning för skolpersonal och att skapa fler och mer kvalitativa möten med elevernas hem. HEM – SKOLA – ELEV positiva möten med hemmen stärker relationen till vårdnadshavarna och stärker relationen med eleverna.

Vi gör demokrati – KASAM

När du möter någon med andra erfarenheter förändras din bild av en hel grupp. När vi arbetar med identitet får vi syn på vem vi själva är och att det är en produkt av ens erfarenheter i form av; förmågor, svårigheter och resurser, familj, kultur, klass, kön, ålder, etnicitet, utbildning osv… Vi förstår också att andras bilder av en själv är en produkt av deras erfarenheter. När vi upplever att vår självbild bryter mot andras förväntningar på dig uppstår ett skav. Ju mer vi arbetar med att öka kunskapen kring identitet, normer och förhållningssätt desto mer känner vi oss sedda vilket är förutsättningen för att kunna inkludera alla i samhället.

För alla vill tillhöra ett sammanhang och ifall jag inte känner igen mig, blir sedd i gruppen (skolan, familjen, jobbet, samhället) behöver jag söka mitt eget sammanhang.

Behovet av sammanhang är nästan uteslutande orsaken till att vi söker oss till subkulturer och sekter, gäng, extremism och andra destruktiva grupper och missbruk.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår