image

Om projektet

Vänd oss inte ryggen är ett Arvsfondsfinansierat projekt i demokratins tjänst, mot extrema och antidemokratiska krafter. Syftet är att möta den ökade polariseringen i samhället. Under tre år ska vi utveckla metoder för att implementera demokrati, mänskliga rättigheter och identitet hos unga i skolan. Samtidigt sker ett kunskapslyft hos vuxna som möter unga – vårdnadshavare, skolpersonal och övriga anställda på kommunen.

Polarisering innebär att grupper och individer i samhället ställs mot varandra och är en av orsakerna till antidemokratiska tankemönster.  Att arbeta inkluderande, relationsskapande och kunskapshöjande är en effektiv vaccination mot polarisering.

Metoden innebär att under tre år, i årskurs 6, 7 och 8, arbeta med estetiska verktyg inom drama, radio och film. Detta görs i kombination med föreläsningar, workshops, filmvisningar, föreställningar, strukturerade diskussioner och samtal.

Valet av estetiska läroprocesser:
– Det ökar hållbarheten när  vi använder fler sinnen samtidigt
– Det stärker sammanhållningen i gruppen/klassen att skapa tillsammans
– Scen, podcast och rörlig bild är demokratiska verktyg som möjliggör att göra sin egen röst hörd men också att kritiskt granska andras budskap

Vi jobbar:
– Relationsskapande
– Identitetsstärkande
– Demokratifrämjande

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår