image

Om oss

Här kan du läsa om projektets syfte och bakgrund.

Vi gör demokrati har finansierats med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektstart maj 2019. Projektets uppdrag var att utveckla kreativa och estetiska metoder i syfte att stötta och stärka skolan i sitt demokratiuppdrag. Projektet har även utvecklat plattformen ViGörDemokrati.se.

Syftet var att utveckla insatser som stärker skyddsfaktorer mot antidemokratiska tankemönster och polarisering, utifrån kunskap och erfarenheter från Fryshusets avhoppar-verksamhet Exit. När vi känner till vilka faktorer som ökar risken för radikalisering och destruktiva beteenden, kan vi stärka skyddsfaktorerna. Vi vänder oss till elever, skolpersonal och vårdnadshavare samt yrkesverksamma som möter unga.

Vi har arbetat demokratifrämjande genom tre steg:
– Relationsskapande
– Identitetsstärkande
– Kunskapshöjande

Valet av estetiska läroprocesser:
– Det ökar hållbarheten när vi använder fler sinnen samtidigt
– Det stärker sammanhållningen i gruppen/klassen att skapa tillsammans
– Scen, podcast och film/rörlig bild är demokratiska verktyg som möjliggör att göra sin egen röst hörd. Samtidigt tränar du att kritiskt granska andras budskap

Projektgruppen; med olika livserfarenheter och kompetenser inom kultur- demokrati- och samhällsfrågor:
Maria Bolme – initiativtagare och projektledare, filmare, samhällsvetare, certifierad KBT-terapeut
Karin Forsslund – legitimerad teaterlärare, genusvetare, master i sexologi
Rebecca Rusz – dramapedagog, studerat specialpedagogik, journalistik, master i drama och tillämpad teater
Gabriel Riveros Vilches – danspedagogutbildning SKH, studerat multimedia, teknik, film och radioproduktion

Maria Bolme – Projektledare och initiativtagare
maria.bolme@fryshuset.se +46 (0)708 777 418
Min passion är kultur- och samhällsfrågor och allra helst i kombination. Jag är filmare och samhällsvetare, har en bakgrund inom både filmbransch och scenkonst. Jag har studerat drama-teater-film på LU, kriminologi, statskunskap, barnkultur samt barn- och ungdomsvetenskap på SU och specialiserat mig på barnrättsfrågor. Jag är även utbildad KBT-terapeut, Steg 1 – inriktning psykoterapi.

 

Karin Forsslund – Samordnare och kulturpedagog i drama
Jag brinner för att genom drama och interaktiv teater lyfta rättighetsfrågor och tillsammans med de jag möter hitta former för positiv förändring, relationsskapande och kommunikation. Har mångårig erfarenhet av att arbeta i gymnasiet, på kulturskola, med skapande skola, mot särskolan samt som fortbildare av personal inom olika yrken. Har studerat bland annat genuspedagogik, teaterpedagogik och sexualitetskurser, är legitimerad teaterlärare för gymnasiet och studerat masterprogrammet i sexologi på Malmö Universitet.

 

Rebecca Rusz – Samordnare och kulturpedagog i drama
Jag brinner för att se styrkor och inte svagheter i människor och att se styrkorna utvecklas genom kreativitet, skapande och fantasi. Jag har en bakgrund som castare/researcher inom tv-branschen samt mångårig erfarenhet som drama- och teaterpedagog på kulturskola. Älskar scenkonst och att använda effektiva verktyg som drama. Har studerat en Fil.Kand i teater vid The American College of Greece, Aten, samt kurser i drama- och specialpedagogik på Stockholms Universitet. Har även en TV-journalistikutbildning från Medieinstitutet, studerat magisterprogram i drama och tillämpad teater vid Stockholms Universitetet.

 

Gabriel RiverosSamordnare och kulturpedagog i dans, poddradio och film
Mitt hjärta brinner för barnrättsfrågor och estetiska uttrycksformer. Jag har en bakgrund som danspedagog samt kreatör för diverse film, radio och dansevenemang inom grundskolan men även som frilansande konstnär. Har därtill arbetat med ungdomsprojekt där ungdomars delaktighet, rättigheter och medborgarskapande i samhället varit i fokus. Studerat multimedia – pedagogik och teknik, film och radioproduktion samt kandidatprogrammet i danspedagogik på Dans och cirkushögskolan.

 

Några av våra viktiga samarbetspartners:

           

Nedan ett axplock från projektets kalendarium.

November 2021- april 2022
Anhörig för livet – en dag med fokus på anhöriga till unga in om våldsbejakande extremism.

Varför är anhörigstöd viktigt? Vilken effekt kan anhörigstöd ge? Hur är det att vara anhörig? Hur gör praktiker och vilka tips har de? Vilka organisationer finns det som kan ge stöd till anhöriga? 

Medverkar under dagen gör filmskapare, podd-makare, anhöriga, representanter från CVE (Center mot Våldsbejakande Extremism), Segerstedtinstitutet samt organisationer från civilsamhället som arbetar med avhopp och anhörigstöd – Agera Värmland, Flamman, Fryshuset och Rädda Barnen.
Dagen innehåller filmvisning, podd-lyssning, eftersamtal, panelsamtal samt erfarenhetsutbyte mellan alla deltagare kring metoder, arbetssätt och ny forskning.

Dagens upplägg
9.00 Fika och presentation av dagen.
9.30 Filmvisning: Children of The Enemy – dokumentärfilm i regi av Gorki Glaser Müller som har följt Patricio Galvez kamp att få hem sina sju barnbarn från kriget i Syrien.
Båda medverkar i eftersamtal som leds av Malena Rembe*, tillsammans med Moa Fahlander, CVE, om situationen för de svenska barn som är kvar i IS-lägren.
Erfarenhetsutbyte i mindre grupper.
12.00 LUNCH
13.00 Filmvisning: Vänd oss inte ryggen – animerad kortdokumentär i regi av Maria Bolme. Filmen bygger på intervjuer med föräldrar till unga aktiva i våldsbejakande extremism.
Maria Bolme* leder panelsamtal kring olika former av anhörigstöd: Björn Berglund, verksamhetsansvarig för Exit, Rafi Farouq, verksamhetsansvarig för Flamman, Lars Stiernelöf, samordnare Agera Värmland, Linn Lindström på Rädda Barnens Orostelefonen samt Bert-Inge Karlsson, skolkurator i Klippans kommun.
Erfarenhetsutbyte i mindre grupper.
14.30 Fikapaus.
15.00 Jennie Sivenbring från Segerstedtinstitutet om forskningen kring anhörigas position och möjligheter att agera samt vilka behov som finns.
Frågestund och erfarenhetsutbyte.
Podd-lyssning Min mamma och terrorn.
Sarah Dolah* leder eftersamtalet, med producent Nina Dahl Lindgren och Benjamin Pape som medverkar i podden.
16.30. Sammanfattning av dagen som avslutas klockan 17.00

Evenemanget riktar sig mot yrkesverksamma och är kostnadsfritt. Anmäl dig senast 20 april, begränsat antal platser. Ange namn, organisation, antal personer samt allergier. Vi serverar vegetarisk mat.
boka.anhorigforlivet@fryshuset.se

Presentation av dagens samtalsledare:
Malena Rembe har mångårig erfarenhet av att jobba mot extremism och terrorism, har utrett krigsbrott, jobbat för Röda Korset i mellanöstern och besökt de läger där barnen i filmen fanns när Patricio började leta efter dem.
Maria Bolme är projektledare och initiativtagare till utvecklingen av Fryshusets demokratifrämjande metod Vänd oss inte ryggen. Metodens syfte är att stärka skyddsfaktorer mot radikalisering. Maria har även regisserat filmen med samma namn som projektet.
Sarah Dolah jobbar som projektledare för en utbildning i medling och konfliktlösning på Fryshuset. Hon är just nu tjänstledig för att skriva sin masteruppsats vid Försvarshögskolan, som kommer att handla om civilsamhällets roll i att arbeta förebyggande mot våldsam extremism.

Information om alla medverkande aktörer:
Gorki Glaser Mülle
r är  regissör av dokumentärfilmen Children of the enemy. Gorki är frilansande filmregissör baserad i Göteborg. Gorki kom till Sverige från Chile som trettonåring och har en bakgrund som professionell skådespelare. Ända sedan han gick ut Akademien i Valand i Göteborg har han experimenterat med berättande i olika former. Förutom dokumentären experimenterar Gorki med VR, MR, 360-film och volymetriska inspelningar. Han jobbar nu med stycket Café Glaser-Müller tillsammans med dansaren och koreografen Bobbi Jene Smith och även med verket Beauty vs Pain, ett samarbete med Göteborgs Operan.
Patricio Galvez är kulturprojektledare, musiker och numera  även författardebutant. Våren 2019 reste Patricio till Syrien för att rädda sina 7 föräldralösa barnbarn som satt inspärrade i Al-Hol-lägren i norra Syrien. Under 2022 släpper Patricio sin första bok, som handlar om hans dotters resa till Syrien och IS.
Moa Fahlander är handläggare och kontaktperson för civilsamhällesaktörer på Center mot våldsbejakande extremism, kommer att berätta om centrets arbete med anhörig- barn och ungdomsperspektivet. Lyssna här på Sveriges Radios, Studio Ett om Moa Fahlanders fälterfarenheter av att jobba med svensk-somaliska föräldrar vars barn rekryterats av IS.
Maria Bolme är filmare och samhällsvetare, med många års erfarenhet av att arbeta med kultur som verktyg i socialt arbete. För närvarande är Maria verksam på Fryshuset som projektledare och initiativtagare till att utveckla den demokratifrämjande metoden Vänd oss inte ryggen. Metoden bygger på erfarenheter från bland annat Fryshusets avhopparverksamhet Exit.
Björn Berglund är verksamhetsansvarig för avhopparverksamheten EXIT på Fryshuset sedan 2019. Björn har fokuserat på att expandera EXITs anhörigstöd, som idag utgör hälften av verksamhetens arbete. Björn har erfarenhet av att arbeta både med anhöriga och avhoppare. Exit grundades 1998 efter att ha sett ett behov av att stötta individer ut ur vitmakt-miljöer. Läs mer om Exit HÄR!
Rafi Farouq är verksamhetsansvarig på Flamman Socialt förebyggande Centrum (Flamman SFC), har arbetat i över 20 år kring radikalisering och våldsbejakande extremism. Driver och jobbar även med Flammans avhoppar-program, Hoppa Av Nu.
Lars Stiernelöf är samordnare på  Agera Värmland och arbetar sedan 1995 med att förebygga våldsbejakande extremism (VBE) i Värmland. Sedan 2015 har vi ett samordningsuppdrag som ger alla kommuner, myndigheter och organisationer i länet tillgång till kostnadsfritt stöd i frågor relaterade till VBE. Genom utbildningar, handledning, anhörig- och individstöd bidrar vi till öka kunskapen kring hur man bemöter problematiken på lokal nivå. Lyssna här på ett radioklipp med Lars Stiernelöf, på P4 Värmland: Extremistexperten: Hämta hem IS-barnen.
Linn Lindström från Rädda Barnen kommer att informera om sin nationella stödtelefon Orostelefonen om radikalisering där främsta målgruppen är anhöriga. Hon kommer även berätta vad de möter för oro i telefonen från målgruppen anhöriga. Vad man önskar för stöd och hjälp samt vilken form av stöd de kan bistå med.
Bert-Inge Karlsson är mångårigt verksam som skolkurator. Kommer att dela erfarenheter från arbetet i ”stormens öga” när mordet på Gerhard Gbeyo begicks i Klippan/Skåne. Det anhörigarbete man där utvecklade blev ett exempel för många andra kommuner och ledde till att man fick ta emot Olof Palmepriset 2000. Var också engagerad i den tidiga framväxten av Fryshusets Exitverksamhet. HÄR! kan du lyssna på P3 Dokumentär ”Rasistmordet i Klippan”.
Fil.Dr. Jennie Sivenbring arbetar för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och kommer tala om vad forskningen säger om anhörigas position och om anhörigas möjligheter att agera och behov som behöver tas om hand när deras nära dras in i extremistiska sammanhang. HÄR! kan du läsa hela rapporten Utslag av oro-en analys av Rädda Barnens orostelefon om radikalisering.
Nina Lindgren Dahl är frilansjournalist inom TV-produktion samt producerar podcast. Senast producerade Nina ”Min mamma och terrorn” en dokumentärserie i fyra delar för Spotify dok. I serien möter Nina, Benjamin som berättar sin historia om hur han som 10-åring blev radikaliserad och om när hans mamma åker till Syrien och ansluter till terrorsekten IS. Med på resan är Benjamins minderåriga syskon. Även Benjamins storasyster Amanda, som gifte sig med Michael Skråmo, väljer att ansluta till Kalifatet tillsammans med sina barn. Benjamin valde en annan väg och berättar hur allt började fram till hur livet ser ut idag. Barnens morfar Patricio Galvez är också med i podcasten tillsammans med nära anhöriga och flera journalister samt Jonas Trolle från CVE (Center mot våldsbejakande extremism). Lyssna på hela poddserien HÄR!
Benjamin Pape är med i poddserien ”Min mamma och terrorn” på Spotify dok. Hans mamma och halvsyster Amanda, åkte ner till Syrien och anslöt sig till IS. Benjamin är anhörig och morbror till Patricio Galvez barnbarn som hämtades hem till Sverige från Al-Hol lägret i Syrien.

___________________________________________________________

Augusti 2021
Kick off med fortbildning och erfarenhetsutbyte med våra metodskolor!
Konflikter behöver inte bara vara negativa, men hur ska vi hantera dem på ett funktionellt och konstruktivt sätt? Här workshopar vi med våra samarbetsskolor för att ta fram underlag till en framtida forumteaterföreställning som ska ingå i metoden.
Temat denna gång var konflikter mellan skolpersonal och vårdnadshavare med avstamp i normkritiska perspektiv.

______________________________________________________________________________________

Juni 2021
Shade Amao leder projektgruppen i en workshop i syfte att applicera vår metod i Fryshusets delaktighetsmodell.
Delaktighetsmodellen är beprövad och skapar ökad förståelse och förflyttning för både unga och yrkesverksamma som möter unga.
Det första och viktigaste steget är att bygga relationer! Utan relationer ingen förändring eller förflyttning.

______________________________________________________________________________________

Maj 2021
Hemmestaskolan fick besök av Sara Rad och Agnes Indra från Fanzingo. De höll podd-workshop för klass 7D och stämningen var hög!
Om våra samarbetspartners Fanzingo:
”Fanzingo har utvecklat en unik metod och kompetens för att arbeta inkluderande med målgrupper som sällan syns och hörs i medierna. Genom medproducentskap och mediepedagogiska processer skapar vi möjligheter för våra deltagare att producera berättelser som annars inte hade berättats.”

______________________________________________________________________________________

April 2021
Klara Sjöblom och Hugo Gerdmar, skådespelare och musiker höll i drama- och teaterövningar med åk 7 på @dibber_kubikskolan! Genom olika övningar fick eleverna plocka fram minnen från sin barndom som gestaltades i grupp inför hela klassen. Tack för att ni alla delade med er av er själva och att vi fick ta del av era minnen.

______________________________________________________________________________________
April 2021
Vi hängde med en grupp unga på United Sisters i Helsingborg och höll ett sexualupplysningspass. Ett samarbete mellan Vänd oss inte ryggen och @unitedsisters. Vilket härligt häng det blev! Om två veckor återkommer vi och fortsätter samtalet. Tack gruppen för era kloka tankar och frågor!

______________________________________________________________________________________
Mars 2021
Vänd oss inte ryggen åkte ut till Viks skola på Värmdö, tillsammans med den mångfacetterade wordartisten Yolanda Bohm.Där höll Yolanda workshops i spoken word för årskurs 6. Hon introducerade olika genres inom poesi och ledde kreativa övningar i skrivande för eleverna där de fick bland annat öva på associationer och flödesskrivning. Eleverna var aktivt engagerade och visade stort intresse för våran inspiratör Yolandas kunskap. Syftet var att ge eleverna inspiration och att få prova-på skrivandets olika former inom poesins värld, samt att stötta de i deras förberedelse inför sina egna Tala som TED texter som de ska framföra i slutet av VT2021.

______________________________________________________________________________________
Februari 2021
Filmvisning och seminarium på Folk och kultur
Välkomna på Smygpremiär av filmen Vänd oss inte ryggen 🎉
Under årets kulturpolitiska konvent Folk och kultur blir det smygpremiär på filmen Vänd oss inte ryggen.

Filmen Vänd oss inte ryggen är en animerad dokumentär som bygger på intervjuer med föräldrar till aktiva i våldsradikala grupper. Filmen är 15 min lång och regisserad av Maria Bolme som också är initiativtagare och projektledare för projektet med samma namn. Den är tillgänglig från onsdag 10 februari 09.00 och under hela konferensen. Du hittar filmen under onsdagens program under rubriken Ångvälten. Efter filmen berättar regissören Maria Bolme om syftet och arbetet med filmen.
Klicka på bilden nedan så kommer du till inloggningssidan eller direkt till filmen om du redan är registrerad.

Ni är även varmt välkomna att närvara på digital frågestund torsdag 11/2 kl 14.30-15.00. 
Möt Maria Bolme och övriga medarbetare i demokratiprojektet med samma namn – Vänd oss inte ryggen.
Både filmen och projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Kopiera eller klicka på länken nedan och fyll i mötes- och lösenkod så kommer du in i mötet.
https://bit.ly/3oK5crk    Meeting-ID  87817900937    Passcode  y17Rc2

______________________________________________________________________________________
Februari 2021

Vänd oss inte ryggen anordnade ett metodseminarium i samarbete med Stockholms universitet och Malmö universitet.

Seminariet leddes av Sofia Cedervall, Fil.dr., Adjunkt i drama vid Stockholms Universitet och Annelie Einarsson, Fil. dr., Adjunkt i drama på Malmö Universitet. Seminariet var sprunget ur ett behov att gemensamt utveckla värderingsövningar, samt reflektera och undersöka dessa utifrån olika erfarenheter. På seminariet deltog sammanlagt 16 personer som i olika verksamheter använder sig av värderingsövningar. Under dagen utforskade vi tillsammans olika aspekter av värderingsövningar som varför och i vilka sammanhang vi använder dem, hur vi leder, vad de kan resultera i och vad som kan gå fel. Med syfte att fördjupa förståelsen för hur värderingsövningar kan användas och vilka risker och möjligheter som kan uppstå. Metodseminariet är en del av ett forskningsprojekt som kommer bedrivas i samarbete med Sofia Cedervall på Stockholms Universitet. Forskningsprojektet syftar till att undersöka värderingsövningar, dess syfte, uttryck, funktion och effekt i ett demokratifrämjande arbete.Samt hur de kan utgöra ett verkningsfullt stöd för att strukturera värderingsrelaterade samtal i skolan.

______________________________________________________________________________________
December 2020
Lunchseminarium: Vi måste börja med barnen – ett samtal med Ylva Mårtens

Fredag den 4/12 kl 11.00 bjuder vi in till ett lunchseminarium där Maria Bolme, projektledare på Vänd oss inte ryggen, för ett samtal med Ylva Mårtens, radioproducent, journalist och författare som ägnat hela sin yrkesgärning åt att ge barn och unga en röst.
Ylva Mårtens skapade bland annat radioprogrammen Fråga barnen, Barnens romanpris och inte minst Barnen som sändes under 15 säsonger i SR P1. Barnen sågs redan från början som ett annorlunda radioprogram som inte pratade om barn utan med barn och som såg världen ur barnens perspektiv. Ylva och programmet väjde aldrig för de stora samhällsfrågorna men inte heller för de frågor som låg nära de barn hon mötte. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och med anledning av det gav hon ut antologin Vi måste börja med barnen. Där bjöd hon i några av landets främsta förespråkare och debattörer kring barns rättigheter att ur vitt skilda perspektiv skriva varsin text.
Vänd oss inte ryggen är stolta att få presentera Ylva Mårtens i ett samtal kring hennes tankar om boken, vad som driver henne och kopplingarna mellan Vi måste börja med barnen till vårat demokratiprojekt Vänd oss inte ryggen. Välkomna att anmäla er till det live-sända seminariet här:
Titta: Vi måste börja med barnen!

______________________________________________________________________________________

HT20

______________________________________________________________________________________
Februari 2020
Seminarium på Folk och Kultur: Kan man bota våldsbejakande extremism med kultur?

På den årliga konferensen Folk och kultur Eskilstuna berättar Vänd oss inte ryggen om projektets syfte och mål. Frågeställningen i rubriken syftar på om man genom estetiska verktyg, fortbildning hos skolpersonal och ökad samverkan mellan skola och hemmet kan öka känslan av sammanhang och stärka skolans demokratiuppdrag.

______________________________________________________________________
December 2019
Lunchseminarium
med presentation av Vänd oss inte ryggen

Välkomna till projektets första seminarium där vi berättar mer om vilka metoder projektet ska utveckla, vilka verktyg vi använder och metodens mål och syfte.
Plats: Fryshuset Hammarby sjöstad, Mårtensdalsgatan 6, rum Anders Carlberg på entréplan
När: Måndag 9 december 2019 kl 11.30-12.30
Anmälan: senast 4 december till rebecca.rusz@fryshuset.se
Meddela eventuella matallergier.
Hitta hit: T-bana Gullmarsplan promenera 8 min, tvärbana och buss 74: hållplats Mårtendal

Välkomna!
Maria Bolme, Gabriel Riveros, Rebecca Rusz
Länk till evenemang på facebook: Lunchseminarium 

_____________________________________________________________________________
November 2019, Värmdö kommunhus i Skogsbo.
Verktyg för demokrati.


Fryshusets demokratiprojekt IDeDi:s (Institutet för demokrati och dialog) arrangerar utbildningar i inkludering som metod för demokrati och hållbarhet. Vi deltog som en del av vårt samarbete med Värmdö kommun som delvis handlar om att skapa gemensamma strategier och samsyn hos de som möter unga i kommunen.

______________________________________________________________________________________
November 2019
Skolbesök med TFS (Tillsammans för Sverige) i Kärrtorp


Idag var vi med på ett av Tillsammans för Sveriges skolbesök på Kärrtorps gymnasium. TFS är ett interreligiös verksamhet där unga utifrån olika religiösa identiteter och perspektiv utbildas i storytelling. De skapar egna berättelser utifrån sin identitet. Efter färdig utbildning får de unga möta elever i grundskolan och gymnasiet för att. Den här dagen var Vänd oss inte ryggen med på ett skolbesök i Kärrtorps gymnasium.
På bild: Lyad, Meron, Liam från TFS och elever från Kärrtorps gymnasium

____________________________________________________________________________________

24 oktober 2019 – FN-dagen
Besök hos Hemmestaskolan i Värmdö kommun i samband med FN-dagen.

Barnkonventionen (Förenta nationernas konvention om barns rättigheter) blir lag i Sverige fr.o.m 1:a januari 2020. Vi frågade några elever i åk 7 hur mycket de får bestämma hemma, om sina liv, samt vad de vet om Barnkonventionen. Elevernas svar spelades in med både film och radio och resultatet kommer att laddas upp på denna hemsida.

___________________________________________________________________________________
Oktober 2019
Fortbildning på Viks skola.
Tema demokrati och rättigheter.

Viks skola i Värmdö kommun är en av våra samarbetskolor. Vi utvecklar både estetiska metoder med eleverna och fortbildning för skolpersonal. Under dagens workshop arbetar vi med värderingsövningar kring begrepp och rättighetsfrågor. Att arbeta med gruppövningar är ett sätt att formulera sina värderingar och få syn på olika perspektiv. Genom att arbeta med värderingsövningar skapar gruppen en samsyn och en gemensam grund som ger utrymme och respekt för andras åsikter.