image

Våra filmer

Att se film tillsammans är ett effektivt sätt att starta ett samtal eller en workshop

Vi har producerat tre kortfilmer i syfte att sätta igång samtal, introducera nya ämnen och temadagar.
Att se film ihop är ett lustfyllt och effektivt sätt att samlas på. Vi får ny kunskap och upplever nya perspektiv, vilket öppnar upp för reflektion och samtal. Den gemensamma upplevelsen fördjupar de efterföljande samtalen som berikas av våra olika erfarenheter. Här nedan kan du se trailers och information om våra filmer. De är skapade av professionella filmare utifrån Fryshusets kunskap och erfarenheter.

För att få tillgång till hela filmerna eller beställa material och workshop från oss, vänligen kontakta Maria Bolme. För att se filmtrailer: Klicka på filmernas titlar nedan.

1000-kronorsloppet

1000-kronorsloppet är regisserad av Maria Bolme. Filmen är en beställning av Barnombudsmannen och Allmänna Barnhuset för att inleda Barnrättsdagarna 2018 under temat Varje barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor / FN:s konvention om barns rättigheter. Barnrättsdagarna är en årligen återkommande konferens med uppdrag att belysa barns situation i samhället och att genomföra Barnkonventionen.

 

Emerich – Ingen föds till fascist

Emerich – Ingen föds till fascist är regisserad av Maria Bolme och belyser Förintelseöverlevaren Emerich Roths liv och gärning.

 

 

Vänd oss inte ryggen

Vänd oss inte ryggen – en film av Maria Bolme som bygger på berättelser från föräldrar vars barn är aktiva i Våldsbejakande miljöer.