image

Våra tjänster

Här kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda din skola, arbetsplats eller organisation.

Våra demokratifrämjande insatser

Vi erbjuder demokratifrämjande insatser och aktiviteter för både unga och vuxna, yrkesverksamma och allmänhet. Målet är att öka känslan av sammanhang (KASAM) och att stärka ett vi i samhället. Ett vi kan vara en skolklass, ett arbetslag, ett basketlag eller bostadsområde. Vi är alla vi som bor, verkar och lever i samhället. Kärnkomponenter är delaktighet och samverkan, estetiska verktyg och kunskapshöjning. Vi erbjuder skräddarsydda upplägg för er skola, arbetsplats, organisation eller offentlig verksamhet.
Läs mer om våra Skapande (skola)-paket

Film som igångsättare

Vi har producerat tre kortfilmer i syfte att sätta igång samtal, diskussioner och temadagar. När man ser film tillsammans öppnar det upp för reflektioner utifrån en gemensam upplevelse. Alla startar på samma utgångsplats utan att man för den skulle behöver tycka samma sak. Vi erbjuder filmvisningar, eftersamtal och workshops kopplade till filmernas tema. Läs mer om Våra filmer 

Exempel på tidigare uppdrag och upplägg

Anhörig för livet – Kunskapsdag med fokus på anhöriga till unga i våldsbejakande extremism
Västerbottensteatern och Skellefteå kommun – Film, föreläsning och workshop
Internationella dagen på Gotland – Vänd oss inte ryggen, film + samtal om orsaker till radikalisering
Doc Lounge Malmö – Leaving extremism behind, film + samtal om att dras in i eller lämna en extremistisk grupp
Svenska Teatern, Helsingfors – Deltagarbaserad workshop, Hur avradikaliserar man en teaterpublik?
Folk och Kultur – Seminarium, Kan man bota våldsbejakande extremism med kultur?
Barnrättsdagarna – Utställare, Barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa
Demokratifrukost #ViMåstePrata – Seminarium, Kultur som demokratiskt verktyg
Fryshuset – Seminarium, Vi måste börja med barnen
Hemmestaskolan Värmdö – Skapande skola, storytelling poddradio
Viks skola Värmdö – Skapande skola, scenkonstprojekt
Helsingborg kommun – Fotbildning, film, samtal och workshop, Polarisering och radikalisering, orsaker, lösningar
Kubikskolan Helsingborg – Fortbildning, film och workshop, Radikalisering, samverkan och hälsa
Stensunds Socialpedagogutbildning – Film och workshop, Förhållningssätt och skyddsfaktorer
Teater Tribunalen – Eftersamtal, Pappan, pogromen och parallellen