image

ViGörDemokrati.se

Plattformen som ska underlätta för skolan att uppfylla sitt demokratiuppdrag

På den digitala plattformen ViGörDemokrati.se har vi samlat kunskap och tips på aktiviteter och insatser som främjar känslan av sammanhang (KASAM) och stärker den demokratiska kompetensen hos eleverna. Kärnkomponenter är estetiska verktyg, delaktighet och samverkan elev-skola-hem. ViGörDemokrati.se är utvecklad av Fryshusets verksamhet Vänd oss inte ryggen och är finansierad med stöd av Allmänna Arvsfonden
Lanseras mars 2024