Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

12 oktober, 2017 - Nyhet

Fryshuset och Södertörns högskola inleder samarbete

Fryshuset och Södertörns högskola verkar båda för ett socialt hållbart samhälle utifrån flera aspekter. Samarbetet bygger på ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan högskolans forskare och studenter samt Fryshusets personal, deltagare och elever. Syftet är att utveckla nya samverkansformer utifrån ett långsiktigt perspektiv där det vetenskapliga och det praktiska förenas för att skapa förutsättningar för nya, innovativa lösningar på vår tids stora sociala utmaningar. Läs mer
25 augusti, 2017 - Nyhet

Fryshuset <3 The Stockholm Act

Under vecka 34 har ett flertal evenemang ägt rum i hållbarhetens-tecken. Genom ett samarbete med festivalen The Stockholm Act har Fryshusets sommarjobbare gått från idé till handling. Läs mer
2 augusti, 2017 - Nyhet

Skolorna ska vara platser där eleverna väljer att vara

Fryshuset är medlem i Idéburen skola – en branschförening som består av icke vinstdrivande skolor. Vi anser att utbildning ska bedrivas utifrån värdegrund med viljan att se människor utvecklas som främsta drivkraft. Och med övertygelsen om att det går att förändra samhället genom att ge eleverna möjligheter att påverka sin skolgång. Läs mer
26 juli, 2017 - Nyhet

Vi ger unga en meningsfull fritid

Verksamhetsområdet Ungdomskultur innefattar olika typer av fritids-, idrotts- och kulturverksamheter. Vi ger unga en meningsfull fritid som är kul och även en viktig skyddsfaktor. Den ger en bättre fysisk och psykisk hälsa och är ett verktyg för social utveckling. Läs mer
19 juli, 2017 - Nyhet

Framtidstro – i en tid av ökade motsättningar

I verksamhetsområdet Föredöme & fram- tidstro arbetar vi för att er unga ska kunna mötas, utvecklas och stärkas som individer. Verksamheterna arbetar särskilt med att nå de unga som andra inte når och mobilisera krafter där andra ser problem. Läs mer
12 juli, 2017 - Nyhet

Unga gör – vuxna möjliggör

Inom verksamhetsområdet Arbete & entreprenörskap är syftet dels att sänka trösklarna för ungas inträde på den reguljära arbetsmarknaden och dels att ge unga möjligheter till konkreta, praktiska och meriterande erfarenheter som går att använda vidare i livet. Läs mer