image

Företagsgåva till välgörenhet

Företagsgåvor till välgörenhet

Att som företag skänka till välgörenhet – och i detta fall till just Fryshuset – är en investering i unga. Det är dessutom att investera i unga både nationellt och i ditt närområde. Fryshuset finns över hela landet och vi återinvesterar ditt företags donation i allt från dans, musik och sport till motorintresserade ungdomar, klimatfrågor och sociala projekt. Vårt arbete bygger på kärlek och en tro på människan.

Vi arbetar alltid för något – inte emot. Med en stark övertygelse om att när vi riktar energin rätt kan alla människor, med stöd av positiva sammanhang och medmänniskor, resa sig och gå framåt. För att kunna göra detta är vi beroende av partnerskap, gåvor och olika samarbeten.

Skänk en företagsgåva till välgörenhet här

Företagsgåvor som verktyg

Företagsgåvor är ett fantastiskt verktyg för att förstärka relationer, forma kultur och främja en positiv arbetsmiljö. När ni stöttar Fryshuset och därmed Fryshusets många olika verksamheter i hela Sverige genom en donation eller gåva, hjälper ni dessutom oss att i vår tur hjälpa unga i hela landet.  

Svensk Insamlingskontroll och Tryggt givande

Hela Fryshusets verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är gåvogivarens garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll’s syfte är att övervaka så att insamlingar från allmänheten sker under betryggande kontroll, att inte insamlingar belastas med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder används och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

För att ha ett 90-konto måste
– organisationen ha sitt säte i Sverige90 konto Svensk insamlingskontroll logo
– ändamålet med insamlingen vara så bestämt att det går att kontrollera
– insamlingarna ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer
– organisationen ha en auktoriserad eller godkänd revisor, så kallad kontorevisor.

Tryggt givande
Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att Fryshuset uppfyller alla krav i Kvalitetskoden samt är granskade av en auktoriserad revisor. Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor.