image

Organisation

Fryshuset är en stiftelse som bedriver verksamhet i Sverige men även internationellt. På Fryshuset har unga möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Vi arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar eftersom vi är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

Vi finansieras till 52 % av stiftelser, fonder och andra organisationer, 40 % av offentliga organ, 7 % av företag och 1 % av donationer från allmänheten. Våra verksamheter är uppdelade inom fyra kunskapsområden: Skola, Ungdomskultur, Arbete & entreprenörskap samt Föredöme & framtidstro.

Vårt organisationsnummer är: 802011-1582


Beslutade strategiska mål 2014-2020

För att Fryshuset ska svara mot ungas behov, passioner och önskningar är respektfulla möten, goda relationer och ständig dialog med dem en förutsättning. Behov hos Fryshusets främsta målgrupp – unga – är vad all vår verksamhet och aktivitet utgår ifrån. Läs mer om Fryshusets beslutade strategiska mål 2014-2020 här.

Fryshusgruppen

Läs mer om Fryshusgruppen här.

Principer för Fryshusets organisationsdesign

Fryshuset har en organisationsstruktur som bygger på en matrismodell med syfte att utveckla fler kunskapsbaserade tvärrelationer över geografiska gränser. Centralt stärker vi upp med 7 st kunskapsområden som arbetar nationellt mot verksamhetspartners på respektive geografisk plats i Sverige.
Läs mer om Fryshusets organisationsdesign här.

Fryshusets stadgar

Läs Fryshusets Stadgar här!

Anmälan om oegentligheter

Fryshuset är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Fryshuset erbjuder genom en extern part verktyg för att det ska vara enkelt och tryggt att rapportera om missförhållanden – en så kallad visselblåsarfunktion (Whistleblowing). Det innebär att du som vill anmäla något alltid kan vara anonym och säker på att din anmälan tas vidare på rätt sätt.

Läs mer om hur du rapporterar om oegentligheter

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår