Beslutade strategiska mål 2020-2030

För att Fryshuset ska svara mot ungas behov, passioner och önskningar är respektfulla möten, goda relationer och ständig dialog med dem en förutsättning. Behov hos Fryshusets främsta målgrupp – unga – är vad all vår verksamhet och aktivitet utgår ifrån.

Vi använder Future Search för att ta fram våra strategiskt långsiktiga mål. Metoden bygger på att vi samlar representanter från Fryshusets alla målgrupper och intressenter (unga, anställda, medlemmar, samarbetspartners, kommuner och företag) under en workshop för att gemensamt komma fram till ett antal fokusområden och väsentliga frågor som Fryshuset ska jobba med för att nå önskad framtid.

Dessa fokusområden följs upp genom Fryshusets strategiska mål som sträcker sig fram till 2030:

  • Unga – Vi når fler unga genom att vara relevanta och närvarande där unga är.
  • Utveckling – Vi skapar fler fysiska och digitala mötesplatser för unga. Vi öppnar fler mötesplatser med skola. Unga som vill vara med och förändra ges förutsättningar till makt och ansvar. Tillsammans förändrar vi samhällssystem och strukturer för att öka ungas möjlighet till trygghet, utveckling och förflyttning. Vi stöttar ungas miljöengagemang.
  • Omvärld – Vi är ungdoms- och kunskapsdrivna. Vi agerar och står upp för unga. Vi växer genom partnerskap och samarbeten. Vår unika kompetens och mångfald driver oss att vara bland de främsta att påverka, skapa och sprida kunskap/lösningar.
  • Internt arbetssätt – Vi har ett värdegrundsstyrt ledarskap och arbetssätt där unga är inkluderade i beslutsfattande. Vi arbetar på ett hållbart sätt, bygger kvalitet, kunskap, tillit och gemenskap. Vi har strukturer som stöttar ledare som arbetar närmast unga och ger möjlighet att anställa fler unga. Det hjälper oss att växa och utvecklas inom alla våra verksamheter/kunskapsområden på våra mötesplatser.
  •  Ekonomi – Vi har en hållbar ekonomi som möjliggör för oss att växa, utvecklas och vara innovativa. Det innebär långsiktig ekonomisk stabilitet med en finansiering som ger oss utrymme att vara kortsiktigt flexibla och långsiktigt strategiska, så att vi kan göra mer av det som vi vet skapar den effekt vi vill ha.

 

De strategiska målen är både externa och interna, och fungerar som möjliggörare för att utveckla och stärka Fryshusets verksamheter. Vi styr och följer upp resultatet av Fryshusets verksamheter genom våra fokusområden, verksamhetsplaner och finansiell uppföljning.