image

Företagsjulgåva

Företag – ge en julgåva utöver det vanliga

På jullovet, och alla andra lov för den delen, är det extra viktigt att hålla dörrarna på vid gavel. Då ska våra lokaler vara fulla av möjligheter, överraskningar och möten för barn och ungdomar som inte har någonstans att ta vägen när skolorna stänger. Där tryggheten och pengarna saknas därhemma. Där risken för att hamna i utanförskap är stor.

En trygg plats för barn och unga

I många av våra lokaler öppnar vi våra dörrar i juletid. Vi vill erbjuda en trygg plats att fira på, där alla kan känna sig välkomna. Här får de unga en språngbräda för aktivitet. De kan samlas, umgås, leka, inspireras, begå misstag och få en andra chans.

Tillsammans spelar vi pingis, pysslar, åker på små utflykter, upptäcker nya talanger på kurser och workshops, allt helt gratis. Vi bjuder på enkel lunch, fika, och under julen även på klappar.

Gör dina kollegor och kunder stolta

Ta chansen att skänka en företagsgåva utöver det vanliga. Ditt bidrag hjälper oss att göra en insats för utsatta barn och ungdomar, samtidigt som du gör kollegor och kunder stolta lagom till jul.

Skänk en gåva här

Svensk Insamlingskontroll och Tryggt givande

Hela Fryshusets verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är gåvogivarens garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll’s syfte är att övervaka så att insamlingar från allmänheten sker under betryggande kontroll, att inte insamlingar belastas med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder används och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

För att ha ett 90-konto måste
– organisationen ha sitt säte i Sverige90 konto Svensk insamlingskontroll logo
– ändamålet med insamlingen vara så bestämt att det går att kontrollera
– insamlingarna ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer
– organisationen ha en auktoriserad eller godkänd revisor, så kallad kontorevisor.

Tryggt givande
Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att Fryshuset uppfyller alla krav i Kvalitetskoden samt är granskade av en auktoriserad revisor. Märkningen står för kvalitet, professionalitet och transparens samt etisk insamling av gåvor.