image

Utvärderingar & rapporter

Här hittar du Fryshusets årsredovisning, effektrapport och hållbarhetsrapport. Det är genom att lyssna på unga som vi får reda på vad vi ska göra och hur vi kan utvecklas till det bättre.

Om du söker efter rapporter som handlar om ungas syn på framtiden, deras psykiska hälsa eller om förebyggande arbete avseende ungdomskriminalitet eller gängkriminalitet hittar du dem här.

2023

Årsrapport för 2023 som inkluderar Fryshusets Effektrapport, Hållbarhetsrapport och Årsredovisning.
(klicka på bilden eller HÄR för att ladda ner rapporten)

2022

Årsredovisning för 2022
(klicka på bilden eller HÄR för att ladda ner rapporten)

Hållbarhetsrapport 2022
(klicka på bilden eller HÄR för att ladda ner rapporten)

Effektrapport 2022
(Ladda ner Fryshusets Effektrapport för 2022 här)

2021

Årsredovisning och koncernredovisning för 2021
(klicka på bilden eller HÄR för att ladda ner rapporten)

Hållbarhetsredovisning 2021
(klicka på bilden eller HÄR för att ladda ner rapporten)

Effektrapport 2021
(Ladda ner FRYSHUSETS_Effektrapport_2021 här)

 

2020

Årsredovisning och koncernredovisning för 2020
(klicka på bilden eller HÄR för att ladda ner rapporten)


Hållbarhetsredovisning 2020
(klicka på bilden eller HÄR för att ladda ner rapporten)

 

Effektrapport 2020
(Här kan du läsa och ladda du ner rapporten FRYSHUSET_EFFEKTRAPPORT_2020_PDF )

 

2019

Årsredovisning 2019
(klicka på bilden eller HÄR för att ladda ner rapporten)

Effektrapport 2019
(klicka på bilden eller HÄR för att ladda ner rapporten)


Hållbarhetsredovisning 2019
(klicka på bilden eller HÄR för att ladda ner rapporten)

2018

Årsredovisning 2018
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)


Effektrapport 2018
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)
 För utskrift format – Klicka här!

Hållbarhetsrapport 2018
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)

2017

Hållbarhetsredovisning 2017
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)

Verksamhetsberättelse 2017
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)

Effektrapport 2017
(klicka på bilden eller här för att ladda ner rapporten)

Tidigare rapporter:

Tidigare rapporter:
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009