Evidens och rapporter

Fryshuset har funnits sedan 1984 och byggt kompetens om unga, tillsammans med unga. Här kan du ta del av en del av de utvärderingar och rapporter som gjorts med koppling till vår verksamhet. Du hittar bland annat rapporter om ungas psykiska hälsa, deras tankar om framtiden, deras villkor på arbetsmarknaden och om förebyggande arbete avseende ungdomskriminalitet och gängkriminalitet.

Utvärderingar och rapporter

Klicka på bilderna för att ladda ner rapporterna.

Om du söker efter Fryshusets årsredovisning, hållbarhetsredovisning eller effektrapport hittar du de rapporterna här.

 

             

Metodmaterial