juli 19 - Nyhet

Framtidstro – i en tid av ökade motsättningar

I verksamhetsområdet Föredöme & fram- tidstro arbetar vi för att er unga ska kunna mötas, utvecklas och stärkas som individer. Verksamheterna arbetar särskilt med att nå de unga som andra inte når och mobilisera krafter där andra ser problem. Läs mer
juli 12 - Nyhet

Unga gör – vuxna möjliggör

Inom verksamhetsområdet Arbete & entreprenörskap är syftet dels att sänka trösklarna för ungas inträde på den reguljära arbetsmarknaden och dels att ge unga möjligheter till konkreta, praktiska och meriterande erfarenheter som går att använda vidare i livet. Läs mer
juni 5 - Nyhet

Fryshuset: Järvaveckan är någonting historiskt

Fryshuset har gått in som partner till The Global Village i arrangerandet av politikerveckan (10-18 juni) i Järva på Spånga IP. Fryshuset kommer att arbeta med trygghetsfrågor, som ett komplement till polisen och Säpos säkerhetsarbete. Vi deltar även i våra egna och andras panelsamtal, debatter och seminarier. Läs mer
maj 17 - Nyhet

Ungdomar AB går samman med Fryshuset

För att nå ännu fler unga i Sverige går Ungdomar AB samman med Fryshuset. Tillsammans skapar de nu Sveriges största digitala och fysiska mötesplats för unga. En plats där ungas röster blir hörda och tagna på allvar och där unga får möjlighet att genom sina passioner förändra världen. Läs mer