augusti 25 - Nyhet

Fryshuset <3 The Stockholm Act

Under vecka 34 har ett flertal evenemang ägt rum i hållbarhetens-tecken. Genom ett samarbete med festivalen The Stockholm Act har Fryshusets sommarjobbare gått från idé till handling. Läs mer
augusti 2 - Nyhet

Skolorna ska vara platser där eleverna väljer att vara

Fryshuset är medlem i Idéburen skola – en branschförening som består av icke vinstdrivande skolor. Vi anser att utbildning ska bedrivas utifrån värdegrund med viljan att se människor utvecklas som främsta drivkraft. Och med övertygelsen om att det går att förändra samhället genom att ge eleverna möjligheter att påverka sin skolgång. Läs mer
juli 26 - Nyhet

Vi ger unga en meningsfull fritid

Verksamhetsområdet Ungdomskultur innefattar olika typer av fritids-, idrotts- och kulturverksamheter. Vi ger unga en meningsfull fritid som är kul och även en viktig skyddsfaktor. Den ger en bättre fysisk och psykisk hälsa och är ett verktyg för social utveckling. Läs mer