juni 21 - Nyhet

Fryshuset öppnar i Nybro

1 september öppnar Fryshuset i Nybro. Det blir det första Fryshuset på landsbygden. Fryshuset kommer börja med att göra en inventering i vad det är unga i Nybro upplever att de vill och behöver och göra dem delaktiga i uppstarten av Fryshuset Nybro.  Läs mer
juni 1 - Nyhet

Ungas röster väger tungt för Fryshuset under Almedalsveckan

I Almedalen diskuteras ungas perspektiv och framtid men hur många möter och har med unga i sina paneler och samtal? Fryshuset vill att ungas röster ska vara representerade och höras på riktigt – även i Almedalen. De ska väga lika tungt. Därför är det tio unga ambassadörer som tar täten när Fryshuset åker till Almedalen 2016. Läs mer
april 28 - Nyhet

Den E Vi efterlyser Sveriges främsta talanger!

Fryshusets projekt Den E Vi efterlyser Sveriges talanger för att lyfta och sprida på sin digitala plattform. Den E Vi är ett postkodsprojekt och ett samarbete mellan verksamheterna Teater Fryshuset, Young Innovation HUB och Up & Coming och projektet syftar till är att skapa framtidens Sverige, där unga tillåts vara briljanta och unika. Läs mer