Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

2 Aug - Nyhet

Skolorna ska vara platser där eleverna väljer att vara

Verksamhetsområdet Skola

Fryshuset är medlem i Idéburen skola – en branschförening som består av icke vinstdrivande skolor. Vi anser att utbildning ska bedrivas utifrån värdegrund med viljan att se människor utvecklas som främsta drivkraft. Och med övertygelsen om att det går att förändra samhället genom att ge eleverna möjligheter att påverka sin skolgång.

Skolorna ska vara platser där eleverna väljer att vara. Gemensamt för alla är att det alltid utgå från ungas drivkrafter och passioner eftersom de stärker deras självkänsla och motivation. I grundskolorna och gymnasiet utövar alla elever ett passionerat intresse ett antal timmar i veckan, i folkhögskolan är det passionen för att ta sig vidare till studier eller arbete som är drivande och i Danscenter Fryshuset är det passionen för dans och drömmen om ett arbete inom branschen som är gemensamt för eleverna.

Fryshusets skolor vill öka varje individs möjlighet att lära och skapa tillsammans med andra och erbjuder en mötesplats för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, utifrån övertygelsen att alla kan lära. Varje elev ska känna sig sedd och bekräftad oavsett prestation. Vi tror att goda relationer utvecklar nyfikenhet, handlingskraft och kommunikationskompetens både hos personalen och våra unga.

STÖTTANDE VUXNA I SKOLAN

Det är en självklarhet att våra elever ska uppleva trygghet och närvarande och stöttande vuxna i skolan. Fryshusets grundskolor och gymnasium har skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare på plats under veckodagarna. Förutom lärare och pedagoger har vi personal som fokuserar på att skapa trygghet och goda relationer med de unga, exempelvis Lugna Gatan-värdar och Klassmorfar.

NÅGOT MER ÄN BARA SKOLA

Fryshusets långsiktiga mål är att skapa mötesplatser med skola på alla platser där vi finns. Vi ser styrkan i att skolan finns i ett större sammanhang som är något mer än bara skola. Vi är övertygade om att våra elevers utveckling gynnas av att ha andra vuxna än skolpersonal omkring sig. Det vidgar deras perspektiv, skapar er vuxenrelationer och i förlängningen bättre relationer i samhället.