Pappagruppen i Järva skapar gemenskap

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2024-02-01
plats Husby

Pappagruppen är ett nytt projekt som samlar småbarnspappor i Järva och ger dem möjlighet att utvecklas och stärkas i sitt föräldraskap. Gruppen träffas vid fyra tillfällen varje månad för aktiviteter, workshops, föreläsningar och praktiska övningar.

Det finns tre mål med pappagruppen: den ska vara en långsiktig och hållbar plattform för pappor i Järva, den ska förebygga destruktiva normer, värderingar och beteenden och den ska skapa förutsättningar för pappor att engagera sig och stärkas i föräldrarollen. Tanken är att gruppen ska bestå av 20 pappor, men projektledaren Nedal Shelash har rekryterat fler än så. Han har fokuserat på att engagera småbarnspappor som är uppvuxna i Järvaområdet och menar att det inte var svårt att få dem att vilja gå med.

– Vi har en fin gemenskap här i Järva, en bra sammanhållning. Jag är själv lokalt förankrad och har ett stort nätverk. Så jag har pratat med några som jag tänkte kunde vara intresserade och så har jag informerat om gruppen i sociala medier, i olika grupper för boende i Husby. Sedan har vi samlats därifrån.

Inför uppstarten med gruppen har varje deltagare blivit intervjuad. Dels för att Nedal vill ha en bild av de behov som finns i gruppen, dels för att kunna mäta och utvärdera vilken effekt pappagruppen ger varje person. Frågorna handlar om såklart om relationen till barnen, men också om den egna fysiska och psykiska hälsan och om normer och värderingar.

– Under träffarna behandlar vi ämnen som är relevanta för gruppen och för det område vi bor i. Det kan handla om barnuppfostran eller föräldrars rädslor, men också om helt andra saker. Vi pratar om myndigheter och misstro eller förtroende gentemot dem. Vi pratar om framtidsdrömmar, informerar om hur man sparar pengar eller startar företag, vi pratar om droger och kriminalitet i Järva. Vi pratar om jämställdhet och normer, om integration, segregation, konflikthantering… träffarna ska vara öppna och kreativa. Och vi har en väldigt fin diskussion i gruppen mellan olika pappor, säger Nedal. Vi lär oss av och med varandra.

Förutom föreläsningar och workshops ordnar pappagruppen också aktiviteter för pappor och barn, som är utformade för att vara roliga stunder, för att skapa minnen och för att skapa en känsla av gemenskap och sammanhang. Under året har gruppen bland annat besökt Kolmården, seglat och träffat räddningstjänsten och ambulansen.

– I Järvaområdet finns tyvärr en misstro mot myndigheter. Därför är träffarna hos brandkåren eller ambulansen så viktiga. Jag vill att barnen ska få ett roligt och bra första minne av att möta blåljuspersonal och de här träffarna ger verkligen möjlighet till det. Att träffas tillsammans i en grupp med föräldrar och barn, där de har möjlighet att få prova arbetskläderna och göra praktiska övningar – det blir oförglömliga minnen.

Under sista april genomförde pappagruppen en trygghetsvandring vid Valborgsbrasan, där 17 pappor med gula västar rörde sig i området.

– Det var en möjlighet för oss att visa hur vi kan organisera oss och vara positiva exempel och förebilder i området. Det är också så bra för barnen att se papporna tillsammans med andra barn. Det är starkt, det är ovanlig och det skapar sammanhang. Barnen tycker att det är roligt när papporna umgås och gör saker tillsammans och frågar ofta om nästa träff – det stärker också gemenskapen. Jag ser nu hur det goda vi gör sprider sig utanför pappaträffarna. Jag ser det i vår gruppchatt, där det från början mest var jag som lade ut information, men där deltagarna har börjat skriva mer och mer. De delar med sig av tips, till exempel att ens barn ska börja med fotboll eller brottning och frågar om andra vill haka på. Jag vet att pappor samlas genom vår grupp och tränar tillsammans. Jag ser hur vi skapar en positiv kultur. Vi gör det coolt att vara en pappa!

Nedal hoppas att pappagruppen i Järva kan tjäna som en inspiration för andra.

– Vi människor splittras av så lite, men vi har egentligen så väldigt mycket gemensamt. Föräldraskap är ett exempel. Vi vill ju alla våra barns bästa, att de ska vara trygga och må bra. Men om vi inte engagerar oss, hur ska vi kunna bygga ett gott samhälle? Jag hoppas att det vi gör kan inspirera andra platser att också starta pappagrupper. Sedan kanske vi kan ses, olika pappagrupper från olika områden för att utbyta perspektiv och erfarenheter med varandra. På så sätt lyfter vi papporna och deras roll som skyddsfaktor i en miljö som med många risker.