image

Metoder och verktyg

Fryshuset har funnits sedan 1984 och byggt kompetens om unga, tillsammans med unga. Välkommen att kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda er.

Fryshuset har under hela sin existens prövat och utvecklat nya arbetssätt, metoder och modeller för att på bästa sätt skapa möjligheter för unga att växa och hitta sina vägar i livet. ​​Parallellt med den utvecklingen har Fryshusets förhållningssätt till unga och till omvärlden också vidareutvecklats och funnit sina former.

Vår roll kan vara strategisk rådgivare, facilitator, kompetenshöjare och operativ genomförare inom olika områden.

Exempel på metoder som Fryshuset arbetar med:

Konfliktlösning
Metoder och övningar för att förebygga och lösa konflikter samt motverka ​”svart-vitt-tänkande” ​både inom grupper och hos enskilda individer. ​​​Exempelvis:

 • Non violent communication
 • Dialogue for peaceful change
 • SBK situation, beteende och konsekvens

Ledarskap- och delaktighet
En del av metoderna är avsedda att stärka ledarskap och delaktighet bland unga, andra syftar till att öka vuxnas insikter om hur våra beteenden och reaktioner påverkar unga. Exempelvis:

 • Active parenting
 • COPE
 • Kälvestenmetoden
 • Teckenekonomi
 • Värdegrundsbaserat aktivt ledarskap
 • Vit, svart eller brun, aktiva åtgärder
 • Trygghet genom inkludering

Samarbete- och teambuilding
Användbara övningar och metoder som hjälper oss att skapa team-känsla, sammanhållning och samarbeten inom ​gruppe​​r. ​​Exempelvis:

 • Allmän respektövning
 • IC-thinking, Integrative complexity thinking
 • Johari fönster
 • Teckenekonomi

Välkommen att kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda er. Maila bokning@fryshuset.se eller fyll i formuläret nedan.

Vi på Fryshuset värdesätter din integritet och vårt mål är att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.