image

Engagera dig

Vi ger unga uppmuntran, förtroende och ansvar som bygger kunskap, självkänsla och lyfter fram individens inneboende kraft. Det är ett uppdrag vi gör allra bäst tillsammans, investera i framtiden tillsammans med oss!

Samarbeta med oss. Vill ni bidra till långsiktig och hållbar samhällsutveckling tillsammans med oss.    Stöd oss. Genom att stödja oss för ni det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen.   Anlita oss. Vi utbildar företag, pedagoger, beslutsfattare, ledare och andra vuxna i våra metoder och modeller.

Fryshuset har sedan 1984 arbetat för att öka ungas inflytande i samhället och för en mer trygg och givande miljö att växa i. Resurser, kapacitet och kunskap utvecklas i takt med behov och önskemål hos unga runt om i landet och utifrån samhället i stort. Där det finns önskan om samarbete utvecklar vi nya metoder, lösningar och partnerskap, ofta sektorsövergripande sådana och även i globala sammanhang. Läs mer här om vårt globala arbete.

Vi ger unga uppmuntran, förtroende och ansvar som bygger kunskap, självkänsla och lyfter fram individens inneboende kraft. Det är ett uppdrag vi gör allra bäst tillsammans.

Vi vill att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar eftersom vi är övertygade om att det bidrar till ett kreativt, lösningsinriktat och hållbart samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya, innovativa lösningar på de samhällsutmaningar som är aktuella idag.

Fryshusets vision är att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen
– vill ni investera i den framtiden tillsammans med oss?

Välkommen att kontakta oss för mer information. Maila samarbete@fryshuset.se