Fryshuset i Husby

Verksamheter

Vi bedriver verksamheter för och tillsammans med unga i Husby, Akalla, Kista och Bro.

Lugna Gatan

Lugna Gatans ungdomsledare vandrar som värdar i Kista, Husby och Akalla sex dagar i veckan. De bidrar till tryggheten i området genom att skapa relationer med människor de möter, förebygga konflikter och minska social oro. De fungerar också som en brygga mellan unga och andra aktörer och verksamheter i området där de kan upptäcka nya intressen och positiva sammanhang att utvecklas i. Alla värdar genomgår Lugna Gatans kvalificerande utbildning.

Lugna Gatans ungdomsledare utbildar även unga i vardagsjuridik, konflikthantering, jämställdhet, brandsläckning, första hjälpen och livräddning. Deltagarna får också fördjupa sig i frågor om jämställdhet, konsekvenstänkande, lag och rätt, samarbete och feedback. Syftet är att ge unga verktyg för att ta en mer aktiv del av samhället, och verka som positiva förebilder för andra unga. Juniorer som visar framfötterna får mer och mer ansvar vid olika aktiviteter, utbildningar och uppdrag.

Ungdomsdrivet

Genom ungdomsdrivet får unga mellan 16 och 20 år lära sig att planera och genomföra egna ungdomsdrivna evenemang och aktiviteter på kvällar helger och lov. Grupperna träffas regelbundet för att planera, förbereda och utvärdera samt lära sig om föreningsekonomi, scenteknik, säkerhet och artistbokning. Ungdomar coachas och utbildas av vår ungdomsledare som har stor erfarenhet inom eventplanering för stora musikevenemang i Sverige och utomlands liksom gedigen erfarenhet av att jobba med och leda unga. I verksamheten ingår vår eventgrupp 4West samt våra fotbollsfantaster Betongboll. 

H.I.T

H.I.T (Hopp, Inkludering, Trygghet) är en verksamhet som Fryshuset i Husby bedriver på uppdrag av Upplands-Bro kommun och i samarbete med lokala aktörer. Syftet är att ge unga verktyg och kunskap för att skapa positiva förändringar för sig själva och andra i sin hemort.

Skolköket – foodtruck

Tillsammans med skolkökets kock kan elever på Fryshuset Grundskola Västra och andra unga i våra verksamheter åka ut till olika platser och events för att sälja mat. Unga som deltar får en utbildning i hur köket fungerar, hur de tar betalt och hur de bemöter kunder på bästa sätt. Arbetet ger dem viktig arbetslivserfarenhet och en extra inkomst. Allt överskott går direkt tillbaka till verksamheten.

RATS Teater

Fryshuset i Husby, RATS Teater, Stockholms Universitet, Riksteatern och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har initierat en ny teater i Husby som involverar forskning och dialog i sina produktioner. Två gånger om året, i två veckor, kommer Fryshusets gymnastiksal ge plats för en teaterscen och omkring 60 åskådarplatser.

Berättelserna i RATS föreställningar i Husby kommer att ha sitt ursprung ur Husbybornas egna berättelser. Genom relevanta föreställningar ska Stockholms Universitet och Husby föras närmre varandra. Det möjliggör kunskapsutbyte och bildar plattform för att tillsammans prova och utvärdera ny teknik inom scenkonsten. Det skapar också jobbtillfällen och viktig arbetslivserfarenhet för våra unga när de hjälper till med förberedelser, städning och servering vid premiärer.

Storköksutbildning

I januari 2019 startar en ettårig storköksutbildning inom Fryshusets Folkhögskola. Målet med utbildningen är att den studerande ska hitta sin egen styrka inom matlagning få de bästa förutsättningar för att arbeta självständigt eller ingå i ett köksteam. Arbetsmarknaden inom storkök är stor och varierande och våra kontakter inom branschen säger att många letar efter utbildad personal. Lärare är Mambona Bojang som jobbat i 17 år på välrenommerade krogar och kök.

Kontakta oss

husby@fryshuset.se

Lofotengatan 32-34
164 33 Kista

 

 

Hyra lokal

För idrott, kultur, events, möten och konferenser

 

Kontakta: husby@fryshuset.se