Fryshuset i Husby

Verksamheter

Vi bedriver en rad olika verksamheter för och tillsammans med unga i Husby, Rinkeby, Kista och Bro.

Lugna Gatan

Lugna Gatans anställda är unga vuxna som vandrar som värdar på offentliga platser. De bidrar till att skapa trygghet genom att förebygga konflikter och social oro med mera. Lugna Gatans anställda har vuxit upp i Stockholms förorter kunskap om  levnadsmönster. Alla har valt att vara positiva förebilder genom att träffa människor i och utanför sina egna nätverk och visa att det finns vägar in i samhället. Alla värdar genomgår Lugna Gatans utbildning som förbereder dem väl inför deras uppdrag.

En del i verksamheten är en utbildning i tre delar där unga får lära sig vardagsjuridik, konflikthantering, jämställdhet, brandsläckning, första hjälpen, simning och mycket mer. Målet är att få unga att upptäcka och utveckla sina drivkrafter. Utöver det trygghetsvandrar H.I.Ts ungdomsledare under kvällstid flera kvällar i veckan, för att synas, hantera konflikter och bygga relationer med boende och verksamma i området. Juniorerna är också själva delaktiga i trygghetsarbetet.

Lös det!

I projektet Lös Det! arbetar en handledare med att söka upp unga och unga vuxna som har hamnat utanför samhället. I enskilda samtal tar de reda på deltagarens sociala behov och hittar lösningar och nya rutiner som tar individen till jobb eller studier. Projektet drivs av Fryshuset i Malmö, Kalmar och Husby för att utveckla en effektiv arbetsmarknadsmetod som involverar samverkan med myndigheter, kommunala verksamheter och andra lokala aktörer.

4West

Genom 4West får unga mellan 16 och 20 år lära sig att planera och genomföra egna ungdomsdrivna evenemang och aktiviteter med en eventcoach från Fryshuset. De utbildas i föreningsekonomi, scenteknik, säkerhet, artistbokning och att tänka kreativt. Gruppen träffas regelbundet för att planera, förbereda och utvärdera. Fryshusets handledare har stor erfarenhet inom eventplanering för stora musikevenemang i Sverige och utomlands liksom gedigen erfarenhet av att jobba med och leda unga.

Fryshusandan

Medlemmar i Fryshusandan kan söka ekonomiskt stöd för ungdomsdriven aktivitet där unga själva initierar, planerar och driver aktiviteter för andra unga. Vuxna deltar som coacher, handledare, beslutsfattare och andra typer av möjliggörare. Stödet kan exempelvis användas till lokal, marknadsföring, förbrukningsmaterial och att anställa unga på timme.

H.I.T

H.I.T (Hopp, Inkludering, Trygghet) är en verksamhet som Fryshuset i Husby bedriver på uppdrag av Upplands-Bro kommun och i samarbete med lokala aktörer. Syftet är att ge unga verktyg och kunskap för att skapa positiva förändringar för sig själva och andra i sin hemort.

Kontakta oss

husby@fryshuset.se

Lofotengatan 32-34
164 33 Kista

 

 

Hyra lokal

För idrott, kultur, events, möten och konferenser

 

Kontakta: husby@fryshuset.se