image

Selfmade Boost

Ett självstärkande program som leds av våra uppsökande coacher där deltagarna får stöttning i cv-skrivande, intervjuträning, diskussioner kring mer långsiktiga mål inom ramen för jobb- och vidareutbildning.

Selfmade Boost

Programmet vänder sig till unga i åldrarna 18–29 i Järvaområdet med syfte att förstärka och synliggöra de redan befintliga informella och formella kunskaper som deltagarna besitter. Detta med i samverkan med Rinkeby/Kista Stadsdelsförvaltningen och verksamheten Jobbtorg unga Kista som har i uppdrag att förflytta unga mot studier och/eller arbete.

Selfmade Boost handlar egentligen om att nå unga där de befinner sig och erbjuda informell rådgivning i en trygg miljö. Rådgivningen utformas individuellt, beroende på var den unga befinner sig och hur motiverad personen är. Mötet kan handla om att identifiera sin passion i livet, göra en personlig SWOT-analys, dvs. identifiera styrkor, svagheter, möjligheter, risker, eller att koppla samman personen med en potentiell arbetsgivare. Några av deltagarna i uppsökande rådgivning har redan efter första tillfället tagit steget till att delta i tvådagarsprogrammet. 

Kontakt

address

Besöksadress

Lofotengatan 32–34
16433 Kista
address

Postadress

Lofotengatan 32-34
16433 Kista
phone

Telefon & email

+4686917600
husby@fryshuset.se