image

Vi Behövs

Vi Behövs! utbildar unga i krisberedskap och ökar viljan att delta som en resurs vid kris i sitt lokalsamhälle. Det är vår övertygelse att vi behöver ungas engagemang vid kriser för att lyckas hantera dem.  

Ett fredligt samhälle likställs ofta med ett demokratiskt samhälle. Demokrati bygger på att individerna i samhället känner att de har möjlighet att påverka, att samhället är lika mycket deras som någon annans. Känner man så är man ofta benägen att skydda sitt samhälle.

När alla inte känner sig lyssnade på eller inkluderade uppstår däremot problem. Om man inte känner att man räknas i samhället minskar motivation att skydda det. Vem som engagerar sig och agerar som en resurs vid kris är alltså en fråga om demokrati. I vår utbildning arbetar vi för att stärka deltagarna som individer och deras känsla av att tillhöra samhället.

Vi finns, vi kan.
Vi är en resurs och en kraft.
Vi är här och vi behövs!

Vi som arbetar i projektet runt om i landet är:

Shade Amao Forssman, nationell projektledare
Mimmie Andreasson, nationell projektsamordnare
Blerim Salihi, kontaktperson Järva
Nor Ajami, kontaktperson Göteborg
Sofia Bratt-Graham, kontaktperson Helsingborg

Vår Instagramsida hittar ni HÄR

Kontakt

contact

Shade Amao

Verksamhetsutvecklare
+46760010741
contact

Mimmie Andreasson

Samordnare
+46760010846

TRUE STORIES

True stories

Berättelser från Fryshuset Inspireras av unga, anställda och andra på Fryshuset.

Visa alla berättelser

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår