Vart kommer ditt samhällsengagemang ifrån?
Utifrån min uppväxt i ett utsatt område i Helsingborg så har jag sett att det funnits mycket behov av ungas engagemang och röster. De syns inte så mycket i media och det är mycket som skuggas bort.

Som ungdomsambassadör för Vi behövs! var du i Almedalen tidigare i år. Hur var det?
Allting var vid liv i Almedalen, det var rörelse vart du än gick och det var det som fick mig att välja att jag ska fortsätta med det här, jag vill stå upp och visa för folk att det sker grejer. Jag pratade med folk, träffade på intressanta beslutsfattare, politiker, alltså alltifrån olika yrken och företag där fick jag dela tankar med dem och fick nya idéer och tankar utifrån vad dom gör.

Utöver ditt engagemang med Vi behövs, vad har du arbetat med i år?
Jag har startat en mötesplats tillsammans med Rädda Barnen för att engagera unga och se till att dom som håller på att gå fel väg hittar nåt ställe där dom kan vara på och skapa aktiviteter tillsammans, börja någonstans. Målet med mötesplatsen är att minska kriminaliteten i området, vilket då faktiskt blivit succé de senaste åren. Det här året har de områdena som är med i miljonprogrammet varit de mest säkra områdena.

Du tar studenten i vår, hur ser framtiden ut?
Jag tänker fortsätta med mitt samhällsengagemang och hoppa på lite projekt som finns. Jag är med som styrelseledamot i Helsingborgs ungdomsråd och ordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund i Helsingborgs lokalförening. Jag vill också börja studera utomlands, kanske i England, Australien eller Singapore och plugga digital marknadsföring.

Vad är ditt tips till andra unga som inte riktigt vet vad de vill men vet att de bara inte vill vara i det här negativa längre utan de vill göra en positiv förändring?
Ta steget och fråga någon som är lite mer kunnig. Skaffa lite kontakter, prata med folk. Så kommer du komma in i framtiden bättre.