Fryshuset Sessions

Välkommen till inspirerande kunskapsträffar på Fryshuset – Fryshuset Sessions, sista fredagen varje månad klockan 12.00-13.30.

Fryshuset Sessions är inspirerande kunskapsträffar där olika verksamheter inom Fryshuset presenterar sina metoder, resultat och fokusfrågor, eller belyser aktuella ämnen. Fryshuset Sessions täcker olika teman, och de tre närmaste träffarna kommer att fokusera på: ”En framtid för alla unga”.

Seminarierna arrangeras den sista fredagen varje månad, och vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av frågor som berör ungas situation i samhället idag. Seminarierna pågår klockan 12.00-13.00 med efterföljande valbart diskussionspass klockan 13.00-13.30. Föranmälan krävs för att få länk till mötet, så anmäl dig under respektive session.

EN FRAMTID FÖR ALLA UNGA!

I snart 40 år har Fryshuset utvecklat fler än 60 olika verksamheter som på olika sätt ska göra det möjligt för unga att genom sin passion förändra världen. Men vad betyder detta i praktiken? På seminariet får du veta mer om vilka modeller och metoder Fryshuset arbetar efter för att skapa delaktighet i samhället för alla unga.

Fredagen den 30:e April: ”Hur ger vi unga verktyg för att kunna vara delaktiga i samhället?”

Välkommen till ett digitalt seminarium med efterföljande diskussion, fredagen den 30 april klockan 12.00–13.30.

Hur skapar vi en framtid där alla unga får verktyg och möter många olika? Under detta seminarium kommer vi fokusera på våra metoder för att stärka unga i och ge dem verktyg för att våga vara delaktig, allt utifrån det intresset och passionen de har. Genom att skapa möten mellan olika unga skapar vi förståelse för olika perspektiv och bakgrunder.

Fryshuset basket är Sveriges största basketförening och en av nycklarna är att jobba aktivt med att rekrytera, utbilda och stötta unga ledare. Genom denna ledarskapsutbildning får unga tillgång till metoder och verktyg för att bli morgondagens ledare genom sin passion. Together är en metod för att möta och stödja unga som är nya i Sverige. Målsättningen är att hjälpa dem att så snabbt som möjligt komma in i och etablera sig i samhället. Arbetet genomförs i en processkedja som ungdomarna guidas genom.
Anmäl dig här

Fredagen den 28 Maj: ”Hur kan unga skapa och påverka sin egen framtid?

Välkommen till ett digitalt seminarium med efterföljande diskussion, fredagen den 28 maj klockan 12.00–13.30.

Hur skapar vi en framtid där alla unga kan påverka och bidra till förändring? Under detta seminarium kommer vi fokusera på våra metoder för att unga på ett självständigt sätt ska kunna förändra samhället utifrån vad den unga ser för utmaningar och lösningar. Detta är det sista steget för den unga i vår delaktighetsmodell och genom de olika stegen har vi skapar en stabil plattform för de unga att stå på.

Verksamheten Powerhouse är första steget på resan för unga att förverkliga sina egna idéer och bli en social entreprenör. Vi ger unga möjlighet att utvecklas, testa på och engagera sig i just det de brinner för. I Powerhouse ges stöd och hjälp att dra igång egna satsningar och projekt och en mentor som coachar från idé till förverkligande. Fryshusets ambassadörer samlar unga från hela landet och stöttar dem i att formulera sina förändringsidéer för samhället. Programmet avslutas med intensiva dagar på stora politiska evenemang så som Almedalsveckan där de får medverka i ett 10-tal seminarier och paneler om olika samhällsfrågor.

Anmäl dig här

Frågor

Om du har frågor, eller tips på ämnen du skulle vilja att vi tog upp, kontakta oss gärna på lunchseminarier@fryshuset.se

Tidigare Fryshuset Sessions

Fredagen den 26 mars: ”Hur når vi unga utanför radarn?”

Hur skapar vi en framtid där alla unga känner tillit och har en positiv relation till samhället? Vi kommer att berätta om vårt uppsökande arbete med unga som känner låg tillit till samhället, och som är svåra att nå genom vanliga insatser. Ni kommer att få möta två olika verksamheter inom Fryshuset som jobbar aktivt med unga i den här målgruppen.

Street Pep arbetar med lustfyllda aktivitetsfestivaler i så kallade socioekonomiskt utsatta områden för att visa unga vägar till en meningsfull fritid. Vår verksamhet D’e’D i Malmö, arbetar för att involvera unga på ett nytänkande och aktivt sätt, i syfte att öppna dörrar till både jobb och studier. Verksamheten driver även en mötesplats för unga.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår