Synpunkter

Vem som helst får gärna höra av sig till oss med förslag, synpunkter och klagomål. Fryshuset strävar alltid efter att problem blir lösta där de uppstår och med en bra dialog men du kan även lämna synpunkter här på vår hemsida.

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig på dina synpunkter.

Vi tar alltid dina synpunkter på allvar och ser till att alla synpunkter kommer fram till närmsta chef. Statistik över synpunkter och klagomål sammanställs och redovisas månadsvis till ledningsgrupp på respektive plats samt årligen till styrelse.

Du kan även lämna dina synpunkter och klagomål direkt till personal i den aktuella verksamheten, till ansvarig chef för respektive enhet eller använda formuläret på den här sidan!

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i detta formulär för att kunna ta kontakt med dig och för att föra vidare information till verksamheterna det berör för uppföljning. Uppgifterna raderas efter ärendet är avslutat och rapportering är gjord enligt ovan. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.