Elektras Ambassadörsutbildning_03/05/23

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-04-21
verksamhet Elektra plats Malmö

Anmäl dig till Elektras Ambassadörsutbildning!

Vi erbjuder nu en 3 månaders utbildning för att bli Elektra ambassadör. Som ambassadör kan du vara med och utbilda andra om hedersrelaterat våld och förtryck som anställd hos Fryshuset Malmö. 

Elektras ambassadörsutbildning vänder sig till dig som är mellan 16-25 år och brinner för mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättvisa.

 Utbildningen är gratis och vi bjuder på fika. Du behöver inga förkunskaper för att delta.

 Genom elektras ambassadörsutbildning får du:

  • Fördjupade kunskaper i hedersrelaterat våld, utifrån ett intersektionellt perspektov
  • Möjligheten att engagera dig inom de samhällsinriktade frågor som Elektra berör
  • Bra erfarenheter till CV
  • Fler perspektiv genom dialog med andra
  • Träffa massa nya människor

📆 Vi startar den 3e maj, varje onsdag kl. 17:30-19:30 i Fryshuset Malmö

_________

Sign up for Elektra Ambassador training !

We offer 3 month training to become an Elketra Ambassador and then participate in education others about violence and honor-based oppression as a Fryshuset employee.

Elektra ambassador training is aimed at those who are between 16-25 years old and are passionate about human rights, equality and justice.

The training is free and we offer coffee. You do not need any prior knowledge to participate.

Through Elektra ambassador training, you will receive :

  • In-depth knowledge of honor-related violence, from an intersectional perspective.
  • The opportunity to get involved in the social oriented issues that Elektra addresses
  • Good experiences for your CV
  • More perspectives through dialog with others
  • Meet lots of new people

📆 We start on May 3rd, every Wednesday at 17:30-19:30 in Fryshuset Malmö.

”Anmäl dig genom att fylla i detta formulär”