Årets pristagare utsedda till Anders Carlbergs minnespris 2022

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2022-11-10

Årets mottagare av Anders Carlbergs minnespris är alla starka och betydelsefulla förebilder. De använder sitt ledarskap för att skapa förändring och försoning; de kämpar mot fördomar och intolerans; de strider modigt och uthålligt för mänskliga rättigheter och demokrati, och för att fler perspektiv ska lyftas fram. Årets pristagare är Sakariya Hirsi, Fatemeh Khavari, Hani Bilal och Antje Jackelén. Priserna delas ut vid en ceremoni på Fryshuset i Stockholm den 10 november.

”Mitt arbete bygger på en tro på människan, inte misstro. Det betyder inte att jag är naiv och tror alla om gott men jag tror ändå att alla människor, i rätt sammanhang, med rätt stimulans och med rätt medmänniskor kan resa sig och gå framåt.”
– Anders Carlberg

Fryshusets grundare Anders Carlberg inspirerade människor att praktisera medmänskligt mod, att tro på sig själva och våga växa även då ingen annan trodde att det fanns en chans att lyckas. Anders Carlberg avled i januari 2013. Minnespriset delades ut första gången 2016. Fryshuset önskar med Anders Carlbergs minnespris inspirera andra till handlingar i Anders Carlbergs anda och visa att alla kan påverka och göra skillnad i samhället.

Priset delas ut i fyra kategorier: årets påverkare, revanschist och unga förebild samt ett hederspris för livsgärning.

Påverkare
Hederspriset årets påverkare tilldelas en person som har använt sin röst i det offentliga rummet för att göra skillnad, och för att ge en röst åt alla de som kanske inte annars kommer till tals.

Årets pristagare Sakariya Hirsi belönas för sitt arbete att lyfta fram hur hela samhället påverkas av gatuvåldet, dels genom sina egna berättelser och dels som medgrundare av initiativet och nätverket Kollektiv sorg.

Sakariya Hirsi är 25 år och kommer från Tensta i Stockholm. Just nu bor han i Malmö där han studerar mänskliga rättigheter på Malmö Universitet. På hemmaplan är han välkänd som poet och social entreprenör. Foto: Abdulmejid Denkeli

Revanschist
Årets revanschist är en person som trots motgångar och utan självklara förutsättningar för framgång styrt sin energi i en positiv, utvecklande och samhällsnyttig riktning och som nu ger tillbaka till samhället.

Årets revanschist är aktivisten och författaren Fatemeh Khavari, som har tagit revansch på flera plan under sitt liv, bland annat genom utbildning, och genom aktivism för utsatta unga på flykt, men också genom sitt engagemang för en bättre framtid för alla unga.

Fatemeh är 22 år och kom till Sverige under den stora flyktingströmmen 2015. Fatemeh var som 17-åring med och grundade organisationen Ung i Sverige, som fick stor uppmärksamhet efter en sittstrejk hösten 2017. Hennes självbiografiska bok ”Jag stannar till slutet” kom 2018. Foto: Göran Segerholm

Ung förebild (se kommentar i slutet av artikeln)
Årets pristagare har genom sitt starka personliga engagemang visat positivt ledarskap, motståndskraft och stort mod. Han är en stark förebild genom sitt sätt att samla unga i positiv enande handling som en motvikt till splittring, aggression, och hat.

Stipendiet på 15 000 kronor, från Anders Carlbergs minnesfond går till Hani Bilal 20 år, från Vivalla i Örebro till en investering i den personliga utvecklingen.

Hani är engagerad i föreningen For the People och efter påskkravallerna i våras samlade han unga för att städa upp efteråt, och initierade samtal över generationsgränserna. Hani driver för närvarande arbetsmarknadsprojektet Min Karriär, när han inte läser till byggnadsingenjör. Foto: Blanch Butandu

Hederspris för livsgärning
Fryshuset vill med denna utmärkelse hylla och lyfta ärkebiskop emerita Antje Jackeléns enastående livsgärning i Anders Carlbergs anda.

Hederspristagaren Antje Jackelén krossade Svenska kyrkans glastak och blev dess första kvinnliga ärkebiskop. Hon har alltid arbetat för tolerans, mänskliga rättigheter och medmänsklighet och utmärker sig genom sitt starka engagemang och sitt mod att lyfta komplexa frågor. Hon är en flitig debattör och inflytelserik opinionsbildare som skickligt använt både traditionella och digitala kanaler för att nå ut till människor genom föreläsningar, böcker, debattartiklar och Twitter. Hederspristagaren är en europeisk, kontinental intellektuell som ser vikten av de interreligiösa samtalen. Hon har från Svenska kyrkan framfört en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp, ett led i en försoningsprocess som pågått i 10 år. Hon har tagit med Svenska kyrkan in i det naturvetenskapliga samtalet, och visat att etiken och tekniken hör ihop.

Antje Jackelén var ärkebiskop i Svenska kyrkan mellan åren 2014 och 2022. Hon var den första kvinnan i detta ämbete och Sveriges 70:e ärkebiskop. Den 30 oktober i år lade hon ner biskopsstaven och gick i pension. Antje Jackelén är född i Herdecke i Tyskland och har verkat som präst i Svenska kyrkan i mer än 40 år. Idag är hon bosatt i Uppsala. Foto: Magnus Aronson/Ikon

Om Anders Carlbergs minnespris
Fryshusets grundare Anders Carlberg inspirerade människor att praktisera medmänskligt mod, att tro på sig själva och våga växa även då ingen annan trodde att det fanns en chans att lyckas. Anders Carlberg avled i januari 2013. För att hylla hans minne skapades ett minnespris, som delades ut första gången 2016. Priset delas ut som hederspriserna ”Årets påverkare” och ”Årets revanschist”, och som stipendium till ”Årets unga förebild”, samt när juryn så väljer, ett hederspris för ”Livsgärning”.

Jury
Juryn för 2022 års pris består av: Johan Oljeqvist Fryshusets vd och juryordförande; Leo Razzak, social entreprenör (vilande); Lawen Redar, riksdagsledamot; Mikael Gordon Solfors, näringslivs-, musik- och underhållningsprofil; Tjia Torpe, politisk kulturprofil; Fatima Åsard, social entreprenör; Ibbi Chune, ung representant för 2022 och tidigare pristagare. Juryns sekreterare: Carin Balfe Arbman, kommunikationschef Fryshuset.

Läs mer om priset och tidigare års pristagare här:
https://fryshuset.se/om-fryshuset/anders-carlbergs-minnespris

Kommentar till domen mot Hani Bilal
Vi har fått information den 20 mars om att Hani Bilal dömts till fängelse i tre år, för grovt sabotage mot blåljusverksamhet i samband med påskupploppen i Örebro våren 2022.
Bilal tilldelades utmärkelsen dels för sitt fleråriga arbete med unga i utanförskap, dels för den fredliga manifestation han anordnade efter påskupploppen i Örebro våren 2022.
Juryn kommer nu att samlas för att fatta beslut om konsekvenserna av domen.