Fryshusets vd: "Vi fortsätter hålla öppet för unga"

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-3-28

Fryshuset har flera viktiga funktioner i samhället. Vi har en omfattande skolverksamhet med nära 1500 grundskole- och gymnasieelever, samt folkhögskola och andra utbildningar med närmare 1000 deltagare. Vi har även en stor idrotts- och fritidsverksamhet för tusentals unga i hela landet, samt särskilt stöd riktat till unga och grupper som behöver det.

Vi bedömer, liksom Folkhälsomyndigheten, att riskerna och kostnaderna både för samhället och den enskilda individen är högre om viktiga funktioner som skolor och fritidsverksamhet stängs ner. Därför vill och kan vi inte stänga våra verksamheter utan det är vår högsta prioritet att hålla öppet för alla unga som vill och behöver komma till oss, särskilt nu när så många andra stödfunktioner i samhället stänger ner. Samtidigt värnar vi om våra ungas och medarbetares hälsa och trygghet.

UPPDATERING 28 MARS: Regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, som gäller från 29 mars, omfattar inte verksamheter som skola och fritidsgårdar, bibliotek, museiverksamhet och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion. För Fryshusets del innebär det att vi i dagsläget inte inför några ytterligare begränsningar i grundskolan och i våra fritidsaktiviteter för unga.

Fryshusets grundläggande hållning

Vår grundläggande hållning kring de samhällsstörningar Covid-19 orsakar är:

  1. Vi ska fortsätta bedriva aktiviteter för unga på nuvarande nivå
  2. Vi ska inte utsätta personer som tillhör riskgrupp för smitta.
  3. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så långt det går med hänsyn till andra lagstadgade krav på oss.
  4. Vi bidrar proaktivt med vår expertkunskap till berörda myndigheter med särskilt fokus på att värna de av våra målgrupper/individer som riskerar att drabbas extra hårt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och direktiv noga. Just nu arbetar vi för att säkerställa att våra verksamheter kan bedriva ordinarie verksamhet, att idrottsträningar, fritidsverksamheter, grundskolor och många andra aktiviteter ska kunna fortsätta fungera. Gymnasieskolan och folkhögskolan bedriver sedan ett par dagar distansutbildning. Vi ser över bemanningen och planering för olika situationer som kan komma upp framöver, och vi är beredda att agera snabbt vid förändringar i riskbedömningarna och omvärlden.

Våra utgångspunkter för riskbedömning

Vi utgår från två primära utgångspunkter i vår interna riskbedömning och riskhantering:

  • Vi ska inte ställa in aktiviteter för unga
  • Vi ska inte utsätta personer som tillhör riskgrupp för smitta

 

Med vänliga hälsningar

Johan Oljeqvist

vd

Phone: +46(0)8-691 72 78
Mob: +46(0)739-50 22 78

 

 

***

Undvik smitta

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Viktiga telefonnummer
Allmänna frågor om coronaviruset: 113 13
Om du misstänker smitta: 1177

Mer information
För information om covid-19, virussmitta och riskområden läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Kontakt
Kontakta respektive verksamhet om du har frågor eller funderingar. Allmänna frågor till info@fryshuset.se 

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.