FAKK ALLA- en pjäs om unga kriminella kvinnor, baserad på dokumentärt material

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2022-02-11
verksamhet Teater Fryshuset

Igår hade Teater Fryshusets pjäs FAKK ALLA är premiär på Dramaten. Teater Fryshuset har i sina senaste föreställningar uppmärksammat kriminalitet och mord bland unga. I denna föreställning lyfter de unga kvinnor inom livsstilskriminella miljöer. Att kvinnor fått en mer framträdande roll är något som Fryshuset varnat för i flera år. Behovet av att synliggöra, reflektera över och agera inom detta problemområde är mer aktuellt idag än någonsin tidigare. ”Det är här och nu” säger Ulf Stenberg, en av Teater Fryshusets konstnärliga ledare.

Teater Fryshuset är en så kallad vittnesmålsteater som är baserad på verkliga berättelser och livsöden kopplat till samhällsaktuella problem. Inför FAKK ALLA samlade de konstnärliga ledarna Ulf Stenberg och Emil Rosén in historier från flera tjejer som är eller har varit livsstilskriminella. Deras upplevelser har sedan legat tillgrund för manuset.

Ulf Stenberg berättar att det har varit jobbigt att få höra vad dessa tjejer varit med om, då nästan alla, utöver att ha befunnit sig i en svår livssituation, även har varit med om sexuella övergrepp. Han betonar hur viktigt det är att dessa berättelser kommer till tals. I och med att materialet är hämtat från verkligheten kan det inte avfärdas som fiktion utan som en rå sanning. Med pjäsen vill Teater Fryshuset synliggöra flera saker och framförallt skillnaderna som finns mellan att vara tjej och kille i kriminella miljöer.

– Något som varit tydligt för oss i detta arbete är hur lite hjälp samhället har att ge dessa tjejer. Det finns många skillnader mellan killar och tjejer och det måste man ha med sig. Tjejerna går ofta under radarn. De tas inte på lika stort allvar. Det finns inget utformat arbete, varken förebyggande eller eftervårdande som tar hänsyn till och arbetar utifrån tjejernas situation. Att leva i denna miljö som tjej innebär att man många gånger både är förövare och offer.

I tidigare uppsättningar som Klipp han och Bye bye bror har Teater Fryshuset belyst hur machonormer är starkt förankrade i dessa miljöer. Även när männen hoppar av behåller de en viss status av att ha varit kriminell.

– Man tycker fan vad bra gjort att du hoppade av, men det är en helt annan attityd mot kvinnorna som vill lämna. Deras lämplighet som kvinna och som mamma ifrågasätts många gånger och de är rädda att det ska straffa dem vidare i livet om deras bakgrund kommer ut. Därför blir anonymiteten viktig och det respekterar vi helt.

En annan sak som de sett är att alla kvinnor som de träffat har varit väldigt högpresterande. Efter de har lämnat den kriminella världen har de blivit välutbildade och skaffat sig bra jobb och karriärer. Ulf Stenberg påtalar att det är något som samhället redan vet, att många inom denna miljö har en otrolig kompetens.

– En människa som är streetsmart och framgångsrik inom den kriminella världen besitter samma personlighetsdrag som de som jobbar som entreprenörer inom andra områden. Det är vad vi som samhälle måste ta vara på. Vi måste fånga upp och styra om innan de har hunnit göra skada på sig själva och på andra. Vi måste se till att de unga aldrig hamnar där från första början. Då är det generellt samma sak för killar som för tjejer; vi får inte låta vissa unga falla utanför samhället. Alla gängkonflikter vi ser är ett resultat av det samhälle vi har. Av det samhälle vi håller på att montera ned. Det plockas bort viktiga samhällsfunktioner i områden där de istället bör stärkas.

Många som jobbar med unga i utanförskap vet hur viktig känslan av att bli sedd och bekräftad är för en ung person. Det kan vara ingången till att bygga tillit samt samhälls- och framtidstro. Om unga upplever att de inte har något att förlora kommer de ställa sig utanför och ta avstånd från samhället.

– Det vi hoppas med denna pjäs är att den ska väcka tankar hos publiken. Vad är min del i detta pussel? För detta är något som berör hela samhället vare sig vi vill det eller inte. Vi på Teater Fryshuset är viktiga för att det finns ingen annan som berättar de här historierna. Och dessa historier bör höras. De här människorna ska också tas på allvar.

Unga Dramatens konstnärliga ledare Ada Berger berättar om varför det fleråriga samarbetet varit meningsfullt och lärorikt:

– Våra verksamheter kompletterar varandra och jag kan se ett stort värde i att Teater Fryshusets mångåriga fokus på destruktiva utanförskap ges plats på Nationalscenen. Emil och Ulf är i nära kontakt med en verklighet som många av oss bara har en vag uppfattning om. En verklighet som vi får ta del av i media, men där ofta i förenklade ordalag, utan att människorna bakom rubriker och statistik själva får komma till tals. Teaterrummet ger utrymme till nyanser och fördjupning. Offer/förövare-polemiken blir så komplex som den är och vi får en chans att komma under huden på de röster som sällan hörs i det offentliga rummet säger Ada Berger.

FAKK ALLA är ett samarbete mellan Teater Fryshuset och Unga Dramaten. Uppsättningen spelas på Dramaten mellan 10-25 februari. För mer information och biljetter se här.

Fotograf: Leonard Stenberg