Fem miljoner till Fryshuset Malmö från IKEA Sverige för att fler unga ska kunna mötas, utvecklas och stärkas!

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-11-03
plats Malmö

Under två år möjliggör samarbetet längre öppettider på mötesplatsen, utökat uppsökande arbete och utbildning av ambassadörer som kan bli unga ledare både i det uppsökande arbetet och på mötesplatsen.

”Det ligger i vårt DNA att stå på de många människornas sida och att vara en del av att skapa en bättre vardag för alla i Sverige”, säger Emily Birkin, Country Manager och Chief Sustainability Officer, IKEA Sverige.

Den osäkra och oroliga situationen i Sverige idag är exceptionell och påverkar samhälle, företag och människor i grunden. Allt fler aktörer i samhället ser nu över hur de kan bidra, och den bästa vägen framåt är att kraftsamla och arbeta tillsammans. Vi på Fryshuset vet att ge unga människor ett positivt sammanhang och har en betydande inverkan på att förhindra deras inblandning i destruktiva miljöer. Öppna mötesplatser med meningsfulla aktiviteter, uppsökande arbete med positiva vuxna, och utbildning för att ge unga människor möjlighet att bli värdefulla tillgångar och positiva ledare i sina lokalsamhällen är effektiva verktyg för att förebygga brott.

”I våra lokaler vid Folkets park erbjuder vi dagligen aktiviteter samt har öppet för ”Fryschill” vissa dagar. Tack vare IKEA Sverige kommer vi nu kunna ha öppet mycket mer – även natt-tid och helger. Samtidigt kommer vi kunna utöka vår uppsökande verksamhet och börja med en ny utbildning som gjort succé på andra ställen i Sverige. Håll utkik helt enkelt! Och tack IKEA Sverige, vi ser verkligen fram emot att samarbeta framöver”, säger Jenny Berg Nilson, chef för Fryshuset Malmö.