Fokus på engagemang och representation under Järvaveckan 2024

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2024-06-10
verksamhet Vi Behövs

Järvaveckan har återigen visat sig vara en plats fylld av inspirerande möten och givande samtal. Våra unga från verksamheterna Fredsambassadörerna och Vi Behövs! var på plats och deras energi och kunskap berikade både diskussioner och aktiviteter, och deras starka engagemang för framtidens samhällsfrågor blev tydligt.

Ett stort tack riktas till MSB, Myndigheten för psykologiskt försvar, Polismyndigheten och alla andra organisationer och privatpersoner som deltog i dialogen om hur vi kan bygga ett tryggare samhälle tillsammans på Järvaveckan.

De unga från Fredsambassadörerna och Vi Behövs höll i samtalen. Diskussionerna kretsade kring hur segregation hindrar vi-känslan i samhället och minskar vår motståndskraft, vikten av att inkludera ungas perspektiv i trygghetsarbetet, hur bristande representation från myndigheter påverkar kommunikation och insatser, samt hur tillit kan byggas. Positivt nog framkom det att både polisen och de unga upplever att det blivit tryggare i Järva de senaste åren, och många tankar delades kring orsakerna bakom denna förbättring.

Under diskussionen deltog även Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för Samhällskyd och Beredskap (MSB). En central fråga som togs upp var vikten av representation och igenkänning i mötet med myndigheter. Gornitzka betonade att ”vi inom myndighetssverige behöver bli bättre på detta – vi är väldigt homogena”.

Järvaveckan fortsätter att vara en unik mötesplats som minskar avståndet mellan medborgare och politiker. Vi ser fram emot att fortsätta dessa samtal och att tillsammans arbeta för ett tryggare och mer inkluderande samhälle.