Fokus på medling och dialog under Järvaveckan

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2024-06-03
verksamhet Medling och konfliktlösning

Under Järvaveckan arrangerade Fryshuset ett seminarium med titeln ”Den uteblivna samhällsdialogen – ett hot mot vår demokrati?”. Seminariet belyste dialogens viktiga roll för att bygga broar mellan människor och skapa ett mer inkluderande samhälle. Deltagarna bestod av unga som har tagit del av Fryshusets dialog- och medlingsmetoder som Dialogue for Peaceful Change (DPC), Sustained Dialogue och Storytelling och medarbetare på Fryshuset som jobbar med dessa metoder.

Moderator för samtalet var Guuled Mohamed, VD för Young Talents Sweden. På scenen fanns även Sarah Dolah, metodutvecklare inom medling och konfliktlösning med metoden DPC, Liam Sallmander, projektledare för Tillsammans för Sverige, som arbetar för att motverka rasism och extremism samt Marie Bolme, projektledare och initiativtagare till Fryshusets demokratifrämjande arbete.

Panelen bestod även av fyra unga som alla hade deltagit i Fryshusets olika medling och dialogutbildningar; Gulhayat Mirzahmet, Sarah Zitouni, Jasmine Traore, Mariam Rehman.

Alla deltagare, både unga och medarbetare, betonade att dialog inte bara är ett verktyg utan en nödvändighet för att förstå varandra och samarbeta effektivt. Dialog skiljer sig från vanliga samtal med fokus på att förstå, och Fryshuset lyfter dessa metoder för att främja fredliga och mer inkluderande samhällen.