Fortsättning för Fredsambassadörerna

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-12-19
verksamhet Medling och konfliktlösning plats Husby

IOPt – det Idéburna offentliga partnerskapet – som påbörjades med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, fortsätter 2024 med Järva stadsdelsförvaltning.

Det blir det tredje året för detta framgångsrika projekt som syftar till få fler unga i åldrarna 16-19 att agera konfliktförebyggande och medlande genom att utbilda dem i DPC-metoden. De får träffa representanter för polisen, socialtjänsten, fältarna och andra viktiga samhällsaktörer som är aktiva i området för att göra det till en bättre och tryggare plats för unga.

Under året har Fredsambassadörerna utbildat sexton unga ledare i Rinkeby och lika många i Husby.

Målet är att utbilda lika många även under nästa år, samt att utöka projektet i Malmö och möjligen till andra platser. Metodansvarig Sarah Dolah berättar att tillvägagångssättet är unikt för varje plats och att en individuell plan finns för varje projekt.

För mer information kontakta Samrand Faik, Projektledare Fredsambassadörerna: samrand.faik@fryshuset.se eller Sarah Dolah, Metodansvarig DPC: sarah.dolah@fryshuset.se