Fredsambassadörerna gjorde succé på Järvaveckan

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-06-19
verksamhet Medling och konfliktlösning plats Husby

Från den 31 maj till den 3 juni pågick Järvaveckan, den nationella politikerveckan med lokal förankring i Järva. Vår grupp med seniora fredsambassadörer, som består av 7 unga som tidigare gått vår utbildning för juniora fredsambassadörer, var väldigt aktiva under veckan. De deltog i panelsamtal om ungas roll i utvecklingen av hållbara städer och om ungas tro och religion.

De arrangerade också ett mycket välbesökt rundabordssamtal på temat ”Hur bygger vi ett tryggt samhälle tillsammans?”. Representanter från civilsamhället, polisen, försvaret och stadsdelen kom för att mötas i dialoger som hölls av de fredsambassadörerna själva. Resultatet blev ett rikt samtal där allas röster fick höras och det var högt i tak. De tankar som kom fram samlades in av fredsambassadörerna och kommer att redovisas för stadsdelen Rinkeby-Kista och här på hemsidan.

Fredsambassadörerna gjorde också en enkät där de tillfrågade besökare på Järvaveckan hur de upplevde tryggheten i Järva. Även detta resultat kommer att sammanställas och redovisas inom kort.

De seniora fredsambassadörerna har nu gått ett 1 år långt program och kommer snart att avsluta sin tid inom detta program. Vi är otroligt tacksamma för att stadsdelen Rinkeby-Kista gjort det möjligt att satsa på dessa unga talanger och förebilder som vi är övertygade kommer att fortsätta verka för ett tryggare samhälle och för att påverka unga runt omkring sig i positiv riktning.