FRYSHUSDAGEN_16/03/2023

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-03-21
plats Malmö

Förra veckan deltog hela personalteamet från Malmö på årets Fryshusdag i Stockholm där vi träffade kollegorna från 10 olika platser i Sverige, Danmark och Norge. Vi utbytte erfarenheter kring Fryshusets värdegrund och delade med oss av kunskap vi samlat på oss i vårt arbete.   

 

Att skapa sammanhang där unga syns, hörs och räknas ser vi på Fryshuset som en avgörande faktor för att uppnå ett mer inkluderande, demokratiskt och tryggt samhälle. Vi har under många år arbetat för att utveckla system och metoder som ger unga möjlighet att vara delaktiga. 

 

Genom att mötas och ta del av varandras kunskap fortsätter vi att utvecklas för att kunna erbjuda världen runtomkring oss den bästa möjliga versionen av vårt team!   

Vi är glada att vi fick dela denna dagen med teamet från Malmö och med alla våra andra underbara kollegor! ❤️    

LOVE – in all its colors and forms 

________ 

Last week, the entire staff team from Malmö took part in the annual Fryshus Day in Stockholm, where we met colleagues from 10 different locations in Sweden, Denmark and Norway. We exchanged experiences about Fryshuset’s core values and shared the knowledge we have accumulated in our work.   

At Fryshuset, we see creating contexts where young people are seen, heard and counted as a crucial factor in achieving a more inclusive, democratic and safe society. For many years, we have worked to develop systems and methods that give young people the opportunity to participate. 

By meeting and learning from each other, we continue to evolve to offer the world around us the best possible version of our team!   

We are happy to have shared this day with the team from Malmö and with all our other wonderful colleagues! ❤️    

LOVE – in all its colors and forms