Fryshuset i Helsingborg utbildar sommarpraktikanter i DPC

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-07-03
verksamhet Medling och konfliktlösning plats Helsingborg

Under tre veckor i juni och juli har Fryshuset i Helsingborg valt att erbjuda unga från staden en unik sommarpraktik med fokus på ledarskap, konflikthanteringsmetoden Dialogue for Peaceful Change (DPC) och socialt entreprenörskap. Unga som sökt kommunens sommarpraktik har fått en praktisk och upplevelsebaserad utbildning med olika verktyg där DPC är ett av dem.

I övningar och diskussioner har de reflekterat kring hur konflikter runt dem byggs upp och har fått lära sig modeller som hjälper dem att medvetandegöra sin egen roll i konflikt. De har också fått träna på medling enligt en 6-stegs-modell och certifierats som medlare.

– Jag använder metoden redan nu, jag tänker annorlunda. Jag har använt den med mina syskon, berättar delatagaren Lana Iljas.

Metoden handlar om att identifiera konflikter, veta hur de fungerar och lära sig sätt att navigera ut ur konflikt, vare sig man själv är involverad i den, eller stöttar andra att ta sig igenom en konflikt.

– Hur en person tänker i olika faser, hur en konflikt är upplagd, säger Leo Callin-Wikman

Det här är en del av Fryshuset i Helsingborgs satsning att ge unga verktyg att navigera konflikter och stärka deras aktörsskap fredsbyggande här i Sverige. Vi tror på att unga har idéerna och lösningarna, men att vuxenvärlden måste bidra med sammanhang och verktyg för att förverkliga dem.

 

Om du vill veta mer om Fryshusets i Helsingborgs arbete, kontakta Sofia Bratt-Graham: sofia.bratt-graham@fryshuset.se