Fryshuset och Järva stadsdel inviger Antivåldsveckan med filmen Bullets

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-10-03
verksamhet Medling och konfliktlösning plats Husby

Igår samarrangerade Järva stadsdelsförvaltning och Fryshuset en visning av filmen Bullets. Filmen spelades in i Järva och visar på ett sanningsenligt sätt hur ett barn blir indraget i gängkriminalitet. Efter filmen höll vi i ett panelsamtal där områdespolis Rissa Seidou, samskapare av filmen Peppe Payam Boroodjeni, enhetschef för individ och prevention i Järva Pernilla Takacs och vår egna Farhiyo Muse, fredsambassadör i Järva, deltog.  De var rörande överens om att vi måste agera tillsammans – ingen aktör kan ensam förändra detta.

En ung röst i publiken påminde om hur svårt det är göra något åt problemet när människor inte litar på myndigheter. Det måste vi ändra! En mamma påminde om hur de ser de fina bilarna snurra runt deras barn på gårdarna, hur rädda de är för att deras barn ska hamna i gängens klor. Hur gör vi för att barnen ska lockas till goda sammanhang och inte de destruktiva?

Fryshusets fredsambassadörer är unga i åldrarna 16-19 från Järva som utbildas i konflikthanterings- och medlingsmetoden DPC, och som får använda sig av kunskaperna genom att skapa dialog mellan Järvabor och myndigheter. De blir positiva förebilder för andra unga kring hur vi kan bygga tryggare samhällen tillsammans. Fredsambassadörerna är ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Järva stadsdelsförvaltning som pågått sedan 2022.