Fryshuset startar i Helsingborg

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-4-30
plats Helsingborg

Nu startar Fryshuset i Helsingborg. Etableringen inleddes under 2019 och nu finns såväl finansiering som lokal och personal på plats. Helsingborg blir Fryshusets elfte ort. Verksamheten har möjliggjorts tack vare bidrag från det lokala näringslivet i Helsingborg tillsammans med Kronprinsessparets stiftelse.

– Det finns ett stort behov av stöttning för stadens unga i Helsingborg. Vi ser oss som ett bra komplement till andra verksamheter riktade till ungdomar. Under de omständigheter som råder i samhället idag känner vi att det just nu är viktigare än någonsin att nå ut till unga för att ta reda på vad de behöver, säger Alexander Ström, verksamhetsutvecklare för Fryshuset i Helsingborg.

Verksamheten har startat med relationsvärdar som på kvällar och helger möter unga för att bygga tillit och skapa relationer. Baserat på den kartläggning av ungas behov, som Fryshuset i Helsingborg nu gör, kommer det att skapas aktiviteter i syfte att föra samman unga i staden.

I dagsläget finns 14 medarbetare med arbetsuppgifter kopplade till Fryshuset i Helsingborg. Lokalen, som ligger centralt i Helsingborg, är för närvarande en samlingsplats för medarbetare och kan användas för mindre ungdomsgrupper, samtal och utbildning. I samband med att verksamheten utvecklas kommer man att se över möjligheterna till en större lokal mer anpassad till ungdomars intressen och behov.

– Vårt huvuduppdrag i Helsingborg är att arbeta förebyggande och uppsökande gentemot unga som lever i utanförskap och kriminalitet. Vi har även knutit till oss nationella och regionala verksamheter inom Fryshuset som ger oss mervärde och utökad kompetens i Helsingborg, säger Alexander Ström.

Kontakt:
Alexander Ström, verksamhetsutvecklare, Fryshuset i Helsingborg
Alexander.strom@fryshuset.se

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.