Fryshusets biträdande VD i styrelsen för Sveriges nya institut för mänskliga rättigheter

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2021-10-29

Igår presenterade regeringen styrelseledamöterna för Sveriges nya institut för mänskliga rättigheter som inrättas 1 januari 2022. Fryshusets biträdande VD Negin Tagavi är en av de sju utsedda styrelseledamöterna.

– Jag tycker det känns helt fantastiskt att få det här förtroendet. Ett oberoende nationellt institut för mänskliga rättigheter behövs för att främja och stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige och lyfta fram de områden där det finns utmaningar, säger Negin Tagavi.

Tagavi är utbildad diplomat och jurist. Hon har arbetat som jurist på en affärsjuridisk byrå, varit posterad i Bagdad och New York och även tjänstgjort på UD:s enhet för mänskliga rättigheter och folkrätt vid utrikesdepartementet i Stockholm. Negin lämnade Regeringskansliet 2017 och har sedan dess arbetat inom civilsamhället. Nu är hon verksam på Fryshuset och har där arbetat i olika roller, bland annat som chef för verksamheten Institutet för demokrati och dialog (IDEDI), som strategisk verkställande ledare och nu som biträdande VD.

– Det som är min passion och ingång i institutet är att jag vill lyfta fram effekten av politiska beslut – eller avsaknaden av beslut – och hur det påverkar individer i samhället i praktiken, särskilt de individer och grupper som inte är resursstarka eller vars röster inte blir hörda eller lyssnade på. Jag hoppas att jag genom min erfarenhet från offentlig förvaltning, näringslivet och civilsamhället och de möjligheter och begränsningar som finns inom varje sektor snabbt kan hitta vägar fram för att få effekt på marken och göra skillnad. I mitt dagliga arbete på Fryshuset möter jag många unga i målgrupper som Institutet har till uppgift att värna, säger Negin Tagavi.

Om Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Med utgångspunkt i svensk grundlag, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter.

Institutet ska särskilt följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas, lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna, ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete och främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår