Fryshusets deltagande på Antivåldsveckan

Under förra veckan pågick ”Antivåldsveckan”, ett initiativ från stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista i Stockholm, för att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet som bedrivs i Järva. Flera aktiveter anordnades under veckan och Fryshuset deltog på olika sätt.
Under tisdagen hölls ungdomsmässan i Kista träff. Där samlades flera aktörer som jobbar med våldsförebyggande arbete. Fryshuset region Stockholm deltog för att berätta mer om våra verksamheter som verkar i Järva.

Mike Ottabong arbetar som arbetslagschef på Fryshusets mötesplats i Husby. Han berättar om vad han anser behövs i det våldsförebyggande arbetet.
”Det behövs fler vuxna som kan finnas som stöd för de unga som inte har någon. Vi på Fryshuset försöker skapa en meningsfull fritid och ett sammanhang för de unga genom att samla dem i ungdomsgrupper och ha utbildningar.”

Fryshuset i Husby har sedan förra året ett IOP med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Genom projektet ”Fredsbyggarna” utbildas 16 unga från Husby och Rinkeby i DPC, dialogue for Peaceful Change. Målet är att de unga ska få insikt och verktyg i att veta hur konflikter uppstår och hur man hanterar dem.

Semrand Faik utbildades i metoden som ung på Fryshuset. Nu jobbar han själv som ledare i Fredsbyggarna. Han berättar att DPC är en metod som på flera sätt behövs i Järva idag.
”DPC är en modell som bryter trender. Vi har mycket fokus på vilka unga som går programmen. De kan exempelvis ha folk i sin närhet som befinner sig i våldsspiraler eller på andra sätt handskas med konflikter i sin vardag. Genom att få dessa verktyg kan man se konflikter på ett annat sätt och de unga kan agera som goda förebilder till sin omgivning. Det är på gräsrotsnivå men vi tror på att stötta de unga. Att de inte ska bli till det mindre sämre utan till det bättre.”

Med på mässan var även representanter från verksamheterna Skate nation, BEM (Barn till Ensamma Mammor), Pappagruppen, United sisters, The job, Fryshuset Grundskola Järva, Brobyggarna samt 4 west.

Fryshusets aktivitet var en digital tipsrunda med frågor om Fryshuset och våra verksamheter i Järva. Scanna Qr-koden för att själv göra testet och se vad du kan!

QRkod

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår