Många faktafel i Expressens artikel om Fryshuset

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-03-04

Expressen.se publicerade fredagen den 3 mars en artikel om Fryshuset. Artikeln som hade plockats upp direkt från Sydsvenska Dagbladet, är en summering av en granskning av Fryshusets tidigare avhopparinsats i Malmö som Sydsvenskan har gjort tidigare i år. Vi har tidigare vid flera tillfällen framfört till Sydsvenskan att deras artiklar i reportaget innehåller faktafel, och att uppgifter är tagna ur sitt sammanhang, vilket sammantaget ger en felaktig och negativ bild av Fryshuset och våra verksamheter.

Vi upplever att Sydsvenskans granskning som helhet är ensidigt kritisk och kraftigt negativt vinklad. Begäran om korrigering av felaktigheter både från oss och andra har lämnats utan åtgärd. Vi är förvånade över att Expressen vidarepublicerat denna artikel utan att vare sig granska fakta eller ens kontakta Fryshuset. Vi har även begärt korrigering av faktafel av Expressen, som de valt att inte beakta.

Bland annat använder Expressen rubriken ”Avhopparprogram stoppas efter avslöjanden” och skriver att ”Malmös kommunstyrelse beslutat att Fryshusets avhopparprogram inte längre ska anlitas”. Fryshuset har inget avhopparprogram i Malmö och har inte haft sedan 2020. Det finns alltså inget samarbete att besluta om eller stoppa. Vi har tidigare kontaktat Sydsvenskans chefredaktör för att få ett förtydligande i den missvisade rubriken och ingressen, men begäran har inte godtagits.

Det står också att Fryshuset valt vilka som skulle intervjuas i en forskningsstudie. Uppgifterna stämmer inte. Forskarna står bakom sina rapporter och har kontaktat Sydsvenskans chefredaktör med begäran om rättelse. Även denna begäran har lämnats utan åtgärd. Läs deras kommentarer här.

Beträffande uppgiften att sekretesskyddade uppgifter skulle ha läckt till obehöriga från en medarbetares dator, så finns det inga belägg för det påståendet. Klienter är inte identifierbara i kommunikationen mellan medarbetare eller socialtjänst. Ingen inloggning hade heller skett i journalsystemet vid de aktuella tillfällena. Det går inte att logga in enbart med en kod. Vi har inte heller fått någon indikation från vare sig tidigare klienter eller medarbetare på att klientuppgifter de facto skulle ha spridits eller kommit i orätta händer. Vi har även bett Sydsvenskan om eventuella bevis för påståendet om att känsliga uppgifter om klienter skulle ha läckt, men de har inte kunna presentera detta. Denna uppgift stämmer alltså inte.

Uppgifterna om ungdomsprojektet DéD i Malmö som finansierats av bland annat Kronprinsessparets Stiftelse stämmer inte heller. Vi har skickat information till journalisterna kring resultatet av projektet, som de har valt att inte ta med.

De uppgifter om tidigare klienter och personalärenden som förekommer i artikeln kan vi inte kommentera eftersom alla uppgifter om klienter omfattas av stark sekretess. Vi kan inte ens bekräfta att en person har varit klient hos oss även om personen själv uttalar sig i media. Vi kommenterar självfallet inte heller personalärenden i media. Detta känner Sydsvenskan till men har ändå valt att dra stora växlar på uppgifter som inte är korrekta.

Läs våra kommentarer på den senaste artikeln i serien här

Läs våra tidigare kommentarer på hela granskningen

Öppet brev från Fryshusets vd Johan Oljeqvist om artikel i Sydsvenskan

Kontakt

För mer information kontakta: Carin Balfe Arbman, pressansvarig Fryshuset, carin.balfe-arbman@fryshuset.se, tel 070-633 35 08