Nextgen i Fryshuset Malmö!

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-11-23
plats Malmö

Lansering av ett nytt projekt!

Det som ligger till grund för projektet är dels den nationella strategin och förhållningssätt som regeringen formulerat som uttalar att unga ska erbjudas ökad kompetens och möjlighet till att bli entreprenörer. Å andra sidan grundas projektet även på de strukturella ojämlikheter som påvisar att unga från eftersatta områden inte har lika stor tillgång till de kunskaper, kompetenser, nätverk och investeringskapital som resterande del av den unga befolkningen.

Stöttar upp och skapar en brygga mellan ungdomarna och arbetslivet

Många branscher är idag oroliga över morgondagens rekrytering, kompetens och hållbarhet. Samtidigt är arbetsmarknaden en svårnavigerad arena för unga från eftersatta områden och en ny mångfald av kompetenser efterfrågas. NextGen stöttar upp och skapar en brygga mellan ungdomarna och arbetslivet, eftersom unga behöver stöd i förflyttningen från idéer till förverkligande. Projektet bidrar till social hållbarhet genom ökad mångfald, större kompetens bland unga och rättvisa villkor i arbetslivet.

Det nya projektet NextGen Solution är en nyuppstartad verksamhet som avser att stärka ungas möjligheter och kompetenser i relation till entreprenörskap och innovation. Verksamheten kommer att ha särskillt fokus på unga tjejer och unga i socioekonomiskt eftersatta områden. Där målet är att utveckla, utmana och bekräfta ungas passioner, idéer och projekt som ett verktyg för att sänka tröskeln in i arbetslivet.

Målgruppen (16-25 åringar)

Verksamheten kommer bland annat att skapa en hub runt om i landet på respektive Fryshus dit målgruppen (16-25 åringar) är välkomna att delta i workshops och andra aktiviteter som är kopplade till verksamhetens mål och syfte.

Kontakta oss för mer information!

Louise Fredin | ✉️ louise.fredin@fryshuset.se |