Ny entreprenörshub som tillvaratar innovationskraften hos unga blir verklighet

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-06-28

Den nya verksamheten NextGen Solutions ska ge unga, med ett extra fokus på unga tjejer, en plats där de med låg tröskel kan utveckla sina entreprenöriella kompetenser, idéer och passioner. Det möjliggörs med medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse och verksamheten kommer att finnas på Fryshusets olika mötesplatser runt om i landet.

Arbetsmarknaden förändras och kraven på nya entreprenöriella kompetenser ökar. För en del unga innebär det frihet och obegränsat med möjligheter, men för många är det en svårnavigerad arena förknippad med ångest och oro.

I NextGen Solutions vill vi skapa en plats där unga kan utveckla sina entreprenöriella kompetenser, idéer och passioner genom problemlösande workshops, inspirationsträffar och förebilder som målgruppen kan relatera till. Målet är att bidra till att unga bättre kan möta kraven som ställs på dagens arbetsmarknad samtidigt som vi tillvaratar och konceptualiserar ungas idéer.

Ojämna villkor
Entreprenörskap ska enligt regeringens nationella strategi löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet, trots det visar forskningen att socioekonomisk bakgrund har stor betydelse för huruvida eleverna lyckas införliva och bejaka ett entreprenöriellt lärande eller inte.

— För att alla unga, oavsett bakgrund, ska få samma möjlighet att etablera sig i samhället behöver vi möjliggöra för unga som lever där möjligheterna är få att utveckla sina entreprenöriella kompetenser, säger Katarina Nilsson, nationell projektledare för arbete och entreprenörskap på Fryshuset.

Fokus på tjejer
Tjejer är underrepresenterade inom alla ungdomsverksamheter på öppna mötesplatser och att inte jobba aktivt med att fånga upp unga tjejer och möjliggöra deras innovationskraft, får inte bara konsekvenser för samhället utan också för individen som riskerar att hamna i destruktiva miljöer och beroendeställning.

Underrepresentationen av tjejer syns även bland entreprenörer. Under år 2022 placerades 1% av det investerade kapitalet i Sverige hos företag med endast kvinnliga grundare. Motsvarande siffra för bolag startade av män var 89%. Samtidigt visar statistiken att kvinnliga grundare är mer än dubbelt så benägna att starta impactbolag, bolag som ska bidra till att uppfylla något av FN:s globala hållbarhetsmål.

— Därför kommer NextGen Solutions fokusera extra på unga tjejer och på så vis också bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet bland samhällets entreprenörer och arbetsgivare, säger Katarina Nilsson.

Fryshuset får 20 miljoner kronor under tre år av Familjen Erling-Perssons Stiftelse för projektet och verksamheten kommer finnas på Fryshusets verksamheter runt om i landet.

För frågor kontakta
Katarina Kia Nilsson, projektledare arbete och entreprenörskap på Fryshuset
0760010635
Katarina.nilsson@fryshuset.se