Ny mötesplats för unga i Danmark

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-08-24

KFUM-KFUK Danmark öppnar i nära samarbete med Fryshuset och Forandringshuset i Norge upp det första Fairhuset. Den första mötesplatsen kommer ligga i Aarhus och öppna upp senare i år.

Det är A.P. Møllerske Støttefond som har beviljat sju miljoner kronor för etableringen av Fairhuset. Målet är att ge unga en trygg och välkomnande mötesplats där de kan hitta och odla en passion tillsammans med andra unga. Fairhuset ska även ta vara på ungas egna drivkrafter genom att ge de dem ansvar och erfarenheter som bidrar till att de kan hitta sin plats i samhället.

Fairhuset bygger på nordisk erfarenhet
Fryshuset och Forandringshuset i Norge har sedan 2017 haft ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Fryshusets erfarenhet och kunskap överförs och anpassas till norska förhållanden. När nu Fairhuset etableras i Danmark kommer det att ske i nära nordiskt samarbete med Fryshuset i Sverige och Forandringshuset i Norge.

– Det är otroligt glädjande att Fairhuset nu kan starta upp i Danmark. I ryggsäcken kommer de ha både erfarenheterna från Forandringshuset i Norge och Fryshusets beprövade metoder för att på bästa sätt skapa positiva förutsättningar för unga, säger Raisa Lång Velazco, chef för internationella relationer på Fryshuset.

När Aarhus blir hemvist för landets första Fairhuset kommer det att baseras på en grundlig behovsanalys, där många lokala partners och unga har gett input om vad ett lokalt Fairhuset ska bidra med. Fairhuset kommer precis som Fryshuset bygga på principen att unga är medbestämmande. Det blir därför också de ungas önskemål som blir avgörande för vilka aktiviteter huset kommer att erbjuda.

– Först och främst handlar det om att skapa en mötesplats där man kan göra något med sina vänner, uppleva att man är viktig i samhället och träffa volontärer och vuxna som pratar om viktiga saker i livet, säger Gritt Rhinstrøm, projektledare för Fairhuset.