Ny rapport: En stor andel unga i Norden tror att AI och Metaverse kommer att påverka samhället positivt

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-06-20

Nästan hälften av unga i Norden i åldrarna 16–25 år tror att AI och Metaverse kommer att påverka samhället positivt. Det visar Fryshusets och Samsung Electronic Nordics Solve For Tomorrow Report 2023. Undersökningen visar också att nästan hälften tror att AI kommer förbättra arbetsmarknaden och att skolundervisning i Metaverse skulle göra att man lär sig mer. Men den visar också att tjejer använder den nya tekniken i mindre utsträckning än killar.

Medan debatten om AI, Metaverse och deras möjliga konsekvenser har varit intensiv, har ungas perspektiv inte fått ta lika stor plats. Det vill Fryshuset och Samsung Electronics Nordic ändra på och därför släpper organisationerna för andra året i rad Solve For Tomorrow Report 2023. I årets undersökning har vi låtit undersökningsföretaget Demoskop fråga över 4 000 unga i Norden och över 1 000 i Sverige hur de ställer sig till AI och Metaverse.

Undersökningen visar att nästan hälften (43%) tror att AI och Metaverse kommer att påverka samhället mer positivt än negativt. 29 procent svarar att de använder AI-hjälpmedel minst en gång i veckan och 16 procent varje dag. Men siffrorna skiljer sig mellan killar och tjejer, då fler killar (35%) anser sig ha kunskap om, använder sig av och vill påverka utvecklingen av AI och Metaverse, än tjejer (24%).

– Sveriges unga är positiva till AI men det är betydligt fler unga män än kvinnor som använder tekniken. För att AI ska bli jämställt och till nytta för alla behöver vi bredda kunskapen och se till att fler rustas för när och hur det kan användas. Alla kommer att behöva lära sig AI och olika perspektiv måste mötas för vi ska säkra att AI ska bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Elin Wallberg Waldenström, Director CSR and Corporate Marketing på Samsung Electronics i Norden.

Bättre arbetsmarknad med AI – om unga får spekulera Unga är positivt inställda till hur AI kan påverka deras jobbmöjligheter framöver. 35 procent tror att tekniken kommer påverka deras chanser mer positivt än negativt och 42 procent menar att AI kan leda till roligare arbeten. En majoritet tror också att de lär sig mer med hjälp av AI 38%). Däremot menar en hel del unga (39 %) att det saknas kunskap i skolan om digitala verktyg. Samtidigt tycker 63 procent att samhället ska reglera vad tekniken kan utföra.

– Att unga vill ha mer avancerad teknik i sina liv och samtidigt kräver att politiker och företag tar ansvar för utvecklingen behöver inte gå stick i stäv, det tyder snarare på en mognad hos gruppen. Öppenheten för teknik i skolan tycker vi på Fryshuset också är särskilt intressant i tider av ett ökande hemmasittande. AI och Metaverse skulle kunna hjälpa att individanpassa skolan så att fler klarar den, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.

Om undersökningen
Undersökningens fältperiod pågick mellan 24 februari och 9 mars 2023. Undersökningens målgrupp är 16–25 åringar i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Totalt genomfördes 4015 intervjuer varav 1001 i Sverige, 1004 i Danmark, 1001 i Finland och 1009 i Norge. Datan har viktats utifrån kön och ålder på deltagarna. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Fryshuset och Samsung av analysföretaget Demoskop.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Alexander Grimsen, CSR Manager på Samsung Electronics i Norden

Lucella Bergström, samordnade på digitala Fryshuset, lucella.bergstrom@fryshuset.se

Om Solve For Tomorrow Report
Solve for Tomorrow Report 2023 är framtagen i ett samarbete mellan Stiftelsen Fryshuset och Samsung Electronic Nordics. Syftet med rapporten är att ge unga i Norden en röst och möjlighet att själva få beskriva sin oro, möjlighet att påverka, motivation att engagera sig, se teknikens möjligheter samt lyfta fram vem eller vilka de anser bär ansvar för olika samhällsfrågor. Läs mer här.