Ny rapport om ungas framtid på arbetsmarknaden

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2/1/2022

Flera rapporter och utredningar har visat att ungas perspektiv ofta saknas i både planeringen och genomförandet av insatser för unga på arbetsmarknaden. För att möta behovet har Fryshuset lyssnat in och sammanställt röster från unga i hela landet i en ny rapport som släpps den 8 februari. Av de tillfrågade ungdomarna svarade 12 procent att de har låga eller inga förhoppningar om att nå sina drömmar i livet kopplat till arbete eller studier. Andelen kan verka låg men 12 procent utslaget på alla unga i landet motsvarar 138 725 unga individer i åldern 15–24 år.

– Vi ser att det finns ett jättebehov av samverkan mellan olika aktörer för att stötta unga så att färre hamnar utanför både arbetsmarknad och studier. Tilltron till sin egen förmåga och framtid kan vara låg, liksom tilliten till samhället, och många unga riskerar att hamna i ett permanent utanförskap, i kriminalitet, psykiska ohälsa eller extremism, säger Katarina Nilsson, nationell projektledare för arbete och entreprenörskap på Fryshuset.

På frågan vilka aktörer de litar på när det gäller att stötta personer till sysselsättning svarade endast 35 procent att de har högt förtroende för sin kommun. Nära 10 procent av de tillfrågade saknar förtroende för skolan. Några svarar att Arbetsförmedlingen bara är ett förvar och att det måste finnas möjlighet att få hjälp till sysselsättning när man hoppat av skolan.

”Jag känner inte att jag vet vart jag ska gå med mina frågor och framför allt vet jag inte vem som vill hjälpa mig att få svar på mina frågor”skriver en ung person i sitt svar.

Låga förväntningar på framtiden
12 procent av de tillfrågade har lågt eller inget hopp om att nå sina drömmar i livet kopplat till arbete och studier. Flera unga skriver att politiker och beslutsfattare måste se till att unga slutar sälja droger och att samhället måste stötta unga som är på fel väg. De vill också att politikerna ska skapa hopp för unga i förorterna, minska diskriminering och segregation.

”Man måste prata mer om vikten av att arbeta för att minska kriminaliteten bland unga vuxna”, skriver en annan ung person.

– Vi behöver samarbeta och verka över sektorsgränser. Vi behöver säkerställa att civilsamhället tilldelas finansiella resurser för att upprätthålla och förstärka det viktiga arbete som görs. Det är vårt gemensamma ansvar att skapa förutsättningar och möjliggöra för varenda ungdom att känna hopp och våga drömma om en framtid med ett jobb, ett yrke, en karriär, säger Katarina Nilsson.

Osäkerhet efter skolan
Några ytterligare slutsatser från rapporten är att flera unga önskar lära sig mer om cv-skrivande redan i skolan och att skolsystemet måste bli mer anpassat till unga med diagnoser eller psykisk ohälsa. Unga tycker även att det saknas information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och vad som krävs för att komma dit.

Om rapporten
De 707 ungdomarna som har deltagit i enkäten är i åldrarna 13-25 år, och hemmahörande i såväl storstad som landsbygd i Sverige. De svarande utgörs av en bred grupp ungdomar och är inte särskilt selekterade för att omfatta unga utanför studier och arbete. Deltagarna har svarat på en enkät med 13 frågor om hur de ser på sin framtid, vilka aktörer de har tillit till, samt vad de tänker om arbetsmarknaden. Rapporten kommer att följas upp med ett flertal djupintervjuer med unga som tillhör gruppen uvas. Dessa intervjuer kommer att presenteras senare i vår.

Rapporten släpps den 8 februari 2022 i samband med konferensen ”Samverkan för unga som står utanför arbetsmarknaden”, men det går bra att ladda ner den redan nu via denna länk:
Ladda ner rapporten här
Länk till konferensen

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår