Nytt nordiskt samarbete ska förbättra för kvinnor, icke-binära och transpersoner inom musikindustrin

Fryshuset, norska JM Norway och danska Rapolitics inleder ett nytt samarbete med målet att förbättra förutsättningarna för unga kvinnor, icke-binära och transpersoner inom musikproduktion, och att synliggöra och skapa nya möjligheter för dessa grupper inom musikindustrin.

En ny amerikansk studie visar att inom Billboards Hot 100 Year-End Charts under 2020 var endast 2 procent av de 198 producenter som angivits för dessa låtar kvinnor. För icke-binära producenter och transpersoner var antalet nära nog försumbart.

I de nordiska länderna finns ett liknande mönster, vilket innebär en negativ effekt på kvaliteten och kreativiteten inom musikindustrin. Representation har betydelse och i nuläget har unga kvinnor och icke-binära ytterst få människor att identifiera sig med inom musikteknik. Därför har Fryshuset, JM Norway och danska Rapolitics valt att initiera ett nytt nordiskt samarbetsprojekt. 3C, som står för Connect//Compress//Change, finansieras av EU och Nordisk Kulturfond, har som mål att öka antalet unga kvinnor, trans- och icke-binära personer inom musikproduktion.

Projektets övergripande mål är att bidra till en mer varierad, jämlik och kreativ nordisk musikindustri. Projektet 3C kommer att involvera unga kvinnor och icke-binära personer i åldrarna 13-25 samt kvinnliga och icke-binära ledare, lärare, representanter från musikindustrin och förebilder inom musikproduktion.

– 3C är ett viktigt projekt för unga kvinnor och icke-binära att få möjligheten att upptäcka och kunna utveckla sig inom musikproduktion. Det är också en unik chans för oss på Fryshuset att kunna påverka en mansdominerad industri som har stor betydelse för alla ungdomar vi möter. Vi ser fram emot att se fler unga tjejer och icke-binära ta plats som musikproducenter, säger Ulrica Wallin från Fryshuset.

De tre organisationer som ingår i projektet har valts ut baserat på att alla tre har ett mångårigt och omfattande engagemang för både musik och unga, de har alla tillgång till breda nätverk, samt förmåga att driva stora projekt. Dessutom har organisationerna tidigare jobbat med – eller jobbar idag med – frågan om jämställdhet och inkludering inom musik.

– Producenterna är gate keepers inom musikindustrin. De bestämmer vem som får chansen att spela in sin musik och de påverkar det musikaliska uttrycket för de artister de jobbar med. Ökad jämställdhet och mångfald inom dessa roller är ett viktigt steg för hela industrin. Hur kan vi nå nya grupper och skapa entusiasm för musikproduktion? Vi är glada över att få möjlighet att dela med oss, och lära mer om detta genom det nordiska partnerskapet”, säger Sofie Søndervik Sæther, projektledare på JM Norway.

– Danmark verkar ligga lite efter när det gäller inkludering och representation i musikbranschen jämfört med våra grannländer, men de senaste åren har vi sett en större efterfrågan på förändring, som branschen även verkar vara mer mogen för nu än för bara fem år sedan. Det är lika inspirerande som efterlängtat. Vi är mycket glada över att vara en del av rörelsen och ser stor styrka i att ha ett tvärnordiskt samarbete med sådana kompetenta partners som JM Norway och Fryshuset, säger Nikoline Skaarup, kommunikationschef för Rapolitics.

Projektets mål

När projektet avslutas i februari 2023 är målen att:

  • fler unga kvinnor, icke-binära och transpersoner har verktygen och bättre tillgång till möjligheten att arbeta som musikproducenter.
  • föreställningen att musikproduktion endast är för män ska ha förändrats drastiskt.
  • det finns en större community och fler plattformar för kvinnor, icke-binära och transpersoner, som erbjuder stöd.
  • fler musikproducenter som är kvinnor, icke-binära eller transpersoner har synliggjorts genom presentationer och gig.

För att nå målen ska organisationerna att utveckla verktygskit och handböcker för att öka rekryteringen av unga kvinnor och icke-binära till musikproduktion. Musiklärare kommer att utbildas i hur de kan skapa säkra miljöer, så kallade safe spaces, som erbjuder positiva och engagerande miljöer för kvinnliga, trans och icke-binära musikproducenter. Under projektets gång kommer det att hållas flera seminarier och nätverksmöten för framtida producenter, intressenter och aktörer inom musikindustrin samt musiklärare, både i Sverige och på nordisk nivå.

Länk till studie

”Inclusion in the recording studio – Gender and Race/Ethnicity of Artists, Songwriters & Producers
across 800 Popular Songs from 2012-2019
” av Dr. Stacy L. Smith, Dr. Katherine Pieper, m fl. Januari 2020
http://assets.uscannenberg.org…

Kontakt

För mer information kontakta gärna projektledare Ulrica Wallin, chef för Fryshuset i Göteborg, ulrica.wallin@fryshuset.se; mobil 0760-01 07 32

Om organisationerna

JM Norway är den norska avdelningen av Jeunesses Musicles International (JMI) – världens största internationella nätverk för musik och ungdomar. Sedan 1970 har organisationen jobbat för att ge barn och unga i Norge tillgång till ett internationellt liv inom musik och internationella kulturella erfarenheter. JMN jobbar vid dagsläget med en mängd olika projekt så som LOUD! – tjejernas bandläger, Parkert Piano and MUA – musikworkshops för unga asylsökande. www.jmn.no

Rapolitics är en ideell organisation som syftar till att engagera ungdomar som vill utmana och utöka den demokratiska debatten genom kultur, konst och kreativa uttryck rotade i hip hop-kultur. Rapolitics har tidigare arbetat med unga kvinnor och icke-binära genom rap-skolor som Made by Girls och Msfitz. www.rapolitics.dk

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår