Fryshuset Malmö nyhetsbrev!

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2023-05-08
plats Malmö

Prenumerera på våra nyhetsbrev är att ni ska få reda på allt som är på gång och hänga med i allt vi gör!

🎉 We are relaunching our newsletter!

📢 There is a lot going on in Fryshuset and we want to keep you informed. To do so, we will publish a newsletter 3 to 4 times a year.

📩 To receive our latest news, today and in the future, and get to know us better, sign up.

_________

🎉 Vi lanserar vårt nyhetsbrev på nytt!

📢 Det händer mycket i Fryshuset och vi vill hålla dig informerad. För att göra det kommer vi att publicera ett nyhetsbrev 3-4 gånger per år.

📩 För att få ta del av våra senaste nyheter, idag och i framtiden, och lära känna oss bättre, anmäl dig.