Rapportsläpp - Mitt uppkopplade liv 2020

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-10-7
verksamhet Ungdomar.se

Fryshuset tillsammans med Samsung släpper nu rapporten ”Mitt uppkopplade liv” i vilken ungdomar ger sin bild av sitt uppkopplade liv. Cirka hälften uppger att det uppkopplade livet gör att de lär sig mer, kan påverka samhället och att de får bättre kompisrelationer. Men många upplever också att deras psykiska hälsa påverkas negativt, att de blir stillasittande och sover sämre. Åtta av tio reflekterar över hur de använder sina uppkopplade enheter och anser att de själva har störst ansvar för att förbättra sitt liv online.

I samband med World Mental Health Day den 10 oktober släpper Fryshusets verksamhet Ungdomar.se och Samsung för andra året i rad den gemensamma rapporten ”Mitt uppkopplade liv” i vilken ungdomar i åldern 13 till 25 år ger sin bild av sitt uppkopplade liv.

Bäst och sämst med det uppkopplade livet
Rapporten visar att unga ser både positiva och negativa effekter med det uppkopplade livet. Hälften av ungdomarna svarade att det bästa är att lära sig nya saker, tätt följt av att aldrig behöva ha tråkigt (49%) och att träffa folk (47%). 45 procent tycker att de får möjlighet att påverka samhället och lika många att deras kompisrelationer blir bättre.

Det sämsta med det uppkopplade livet uppger 58 procent av ungdomarna är stillasittande. 54 procent upplever att de sover sämre och 42 procent att de blir osociala. Andra negativa effekter som framkommer är att deras psykiska hälsa blir sämre (39%), sämre självkänsla (31%) och att skolresultaten försämras (28%).

Ta del av hela rapporten på ungdomar.se eller ladda ner rapporten här!

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår